V pátek 11.3.2016 proběhlo vyhlášení ocenění AFP ČR – Finanční poradce roku 2016.

Finanční poradce roku je ocenění pořádané AFP ČR s mediální podporou webu Poradci sobě, které upozorňuje na odborníky z řad finančních poradců, analytiků a lektorů, kteří dlouhodobě odvádějí výbornou práci a zároveň upozorňuje i na tu horší část, tedy na zprostředkovatele, zprostředkovatelské společnosti a zákonodárce, kteří nedělají oblasti finančního poradenství dobré jméno, respektive jejich práce má negativní dopady na finanční poradenství v ČR.

Ocenění získali:

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za celoživotní přínos (pro poradce pracující v oboru minimálně 15 let)

Ocenění získává Ing. Roman Kolář, poradce ve společnosti Insia a.s. a metodik společnosti Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

RomanKolarInsiaRoman Kolář je v oboru od roku 2000, kdy začínal v České pojišťovně. Poté vystřídal několik společností, než našel ty, se kterými je plně v souladu s firemní kulturou. V současnosti se kromě vlastní poradenské práce a vlastní firmy věnuje pomoci poradcům při vytváření vlastních firem, kteří chtějí podnikat dle svých představ. Roman Kolář je rovněž neúnavným přispěvovatelem do diskuzních fór a jeho příspěvky dokázaly pozitivně ovlivnit hodně kolegů z poradenské branže.

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za rozvoj finančního poradenství (za zásluhy o rozvoj a kvalitu finančního poradenství)

Ocenění získává Mgr. Petr Syrový, lektor a analytik společnosti KFP s.r.o.

PetrSyrovyKFP

Petr Syrový dlouhou dobu pracuje jako lektor a analytik ve společnosti KFP s.r.o., která se zabývá vzděláváním finančních poradců. Zároveň pracuje ve společnosti Fichtner s.r.o., kde je metodikem a analytikem pro budoucí rentiéry. Petr Syrový se dlouhodobě věnuje publikační a přednáškové činnosti. Přednáší na témata finančních produktů, finančního plánování, financování bydlení a investičního poradenství. Je například spoluautorem knihy Osobní finance.

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za věrnost oboru (pro poradce pracující v oboru 7 a více let)

Ocenění získává Ing. Ondřej Marek, poradce společnosti SAB servis s.r.o.

OndrejMarekSAB

Ondřej Marek působí ve finančním poradenství od roku 2002. V současné době působí jako manažer ve společnosti Stone & belter, která působí pod broker poolem SAB servis s.r.o. Ondřej Marek se věnuje komplexnímu finančnímu poradenství, vedení svému týmu a předávání svých dlouholetých zkušeností, přičemž se specializuje především na oblast hypotečních úvěrů. Rovněž je občasným přispěvatelem a autorem několika publikovaných článků.

Finanční poradce roku 2015 – Nejoblíbenější poradce finančních poradců a zprostředkovatelů

Ocenění získává Artur Petržilka, spolumajitel společnosti VALfin ČR, s.r.o.

Artur Petržilka

Artur Petržilka je v oboru od roku 2008. V současné době se věnuje poradenské práci a zároveň rozvoji společností, kde je spolumajitelem, tedy VALfin ČR, s.r.o.  a In Investments, s.r.o.. Zároveň je i viceprezidentem Asociace finančních poradců České republiky.

Finanční poradce roku 2015 – Anticena finančního poradenství (za negativní přístup k finančnímu poradenství)

Ocenění získávají:  

První oceněný vymazán 18.5.2016 (právní zástupce oceněného si nepřál zveřejnění jména a fota) 

 

Ing. Ladislav Šincl, poslanec za ČSSD v PSP ČR

LadislavSincl

Poslanec Ladislav Šincl se v roce 2015 snažil poškodit spotřebitele v oblasti životního pojištění, neboť do novely Zákona o pojišťovnictví přidal přílepek, který řešil omezení provizí pro pojišťovací zprostředkovatele za sjednání životního pojištění. Návrh poslance Šincla nerozlišoval životní pojištění rezervotvorné a rizikové a tudíž jediným přínosem zmíněného přílepku by byl růst zisku velkých pojišťoven. Odbornou debatu a faktické poznámky poslanec Šincl vůbec nebral v potaz. Přílepek nakonec nebyl schválen, bohužel ale díky panu Šinclovi nebyla schválena ani novela Zákona o pojišťovnictví, která měla do legislativy ČR zavést evropské směrnice a ČR tak hrozí pokuta v řádu stovek milionů za nedodržení termínu implementace evropské směrnice.

 

 

společnost E&S Investments Czech Republic s.r.o., zprostředkovatelská společnost v oblasti investičních produktů

ESINVESTMENTS

Společnost E&S Investments Czech Republic s.r.o. v ČR zprostředkovává investiční produkty, u kterých dochází k misselingu klientů díky nesprávnému informování o poplatkové struktuře nabízených produktů. Klienti tak zaplatí dvojnásobné poplatky, než je na trhu běžné.  Dále tato společnost zprostředkovala fond Shedlin (zkrachovalý projekt v Dubaji) a prodej zlata v Německu, které se z valné většiny ukázalo být falešné. Z těchto důvodů tedy této společnosti udělujeme anticenu.