Rada AFP ČR

 

Rada asociace je výkonným orgánem asociace, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členství v Radě asociace vzniká volbou kandidáta na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů nebo kandidáta.

Funkční období člena Rady jsou 3 roky.

 

Michal Doubek

Člen Rady

Robert Stejkora

Člen Rady

Dagmar Věčorková

Člen Rady

Vlastimil Havlíček

Člen Rady

Artur Petržilka

Člen Rady