Rada AFP ČR

 

Rada asociace je výkonným orgánem asociace, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členství v Radě asociace vzniká volbou kandidáta na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů nebo kandidáta.

Funkční období člena Rady jsou 3 roky.

 

Michal Doubek

 

Michal je v oboru finančního poradenství již od svých 18 let. Měl možnost si projít dvě největší zprostředkovatelské společnosti u nás a zpětně to bere jako velkou výhodu, protože se naučil jak se nemá dělat finanční poradenství. V roce 2013 se rozhodl nabourat dosavadní dogmata, založil si vlastní kancelář a začal experimentovat s placeným poradenstvím.  Je velkým zástáncem nezávislého placeného poradenství bez jakéhokoli přímého prodeje finančních produktů.

Více informací o jeho činnostech najdete na www.michaldoubek.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese michal.doubek@afpcr.cz.

Robert Stejkora

 

Robert se finančnímu poradenství věnuje více jak 15 let. Aktuálně vede finančně poradenskou kancelář pod vlastním brandem Experti na finance, kde se zabývá krom samotné práce s klienty, i podporou finančních poradců napříč trhem, v podobě školení ve využívání moderních technologií, tvorbou webových aplikací pro poradce a dále např. distribucí statistických údajů z oboru. Jeho primárním zájmem je povznést obor finančního poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní. Jednoduše proto, aby se finanční poradci za toto označení nemuseli stydět. 

Více informací o jeho činnostech najdete na www.expertinafinance.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese robert.stejkora@afpcr.cz.

Dagmar Věčorková, EFA

 

Dagmar se na začátku své kariéry věnovala přes 12 let obchodu a marketingu na manažerských pozicích a řízením auditorské firmy zaměřené na podnikové procesy. Po letitých zkušenostech začala hledat uplatnění s minimálním požadavkem na cestování, klidně s nižším příjmem a hlavně s komunikací s lidmi. Tak se dostala v roce 2006 k pojišťovnictví v MLM firmě a posléze dalších 7 let působila na různých pozicích ve dvou velkých pojišťovnách. Finančnímu poradenství se začala věnovat samostudiem, placeným vzděláváním a vyhledáváním setkání s lidmi, kteří mají stejný pohled na finanční poradenství a buď se zamýšlejí nebo již provozují placené poradenství v oblasti osobních financí.

Více informací o jejích činnostech najdete na www.vecorkova.cz a v rámci asociace ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese dagmar.vecorkova@afpcr.cz.

Michala Janatová, CFA

 

Michala se téměř celý profesní život věnuje investicím. V rámci skupiny ČSOB, kde strávila 14 let, prošla všemi fázemi investičního procesu (od vypořádávání obchodů, k tvorbě investičních produktů, až po celkovou podporu ČSOB Private Banking). V průběhu své práce také doplňovala své teoretické znalosti a v roce 2013 získala prestižní mezinárodní titul CFA. Začátkem roku 2018 se rozhodla využít své znalosti a zkušenosti pro vlastní byznys a začala pracovat jako investiční konzultant na volné noze. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality a tím pádem i reputace finančního poradenství v České republice. Aktivně propaguje klientem placené poradenství jako nejlepší cestu ke sladění zájmů klienta a poradce.

Více informací o jejích činnostech najdete na www.jamico.cz a v rámci asociace ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese michala.janatova@afpcr.cz.

Jiří Cimpel, EFP

 

Jiří pracuje ve financích již od roku 2002 a za tu dobu si prošel řadou běžných poradenských i manažerských pozic. Díky tomu má velký přehled a celkovou představu o současné situaci na finančním trhu v České republice. V roce 2016 si založil vlastní poradenskou firmu Cimpel & partneři, kde se společně s týmem specialistů věnuje čistě honorovanému investičnímu poradenství a snaží se o propagaci tohoto systému spolupráce s klientem. Je také autorem online knih Rentiérské minimum a Svěřenský fond – založení a správa nebo online kurzu Cesta rentiéra.

Více informací o jeho činnostech najdete na www.cimpel.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese jiri.cimpel@afpcr.cz.