Rada AFP ČR

 

Rada asociace je výkonným orgánem asociace, která za svou činnost odpovídá valné hromadě. Členství v Radě asociace vzniká volbou kandidáta na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů nebo kandidáta.

Funkční období člena Rady jsou 3 roky.

 

Jan Liška

 

Honza začal ve financích v roce 2013 ve společnosti Fincentrum, kde se vypracoval na manažerskou pozici. Od počátku směřoval k vysoké přidané hodnotě v poradenství a tak v roce 2017 usiloval a získal titul EFA. Což sám vnímá jako klíčový milník a jeden z důvodů, proč v roce 2019 založil vlastní poradenskou společnost Jan Liška & Partneři,s.r.o., která se kromě privátních financí zabývá poradenstvím pro malé a střední podnikatele.

Do své každodenní práce vkládá efektivitu, duplikovatelnost a hlavně určitý inovativní přístup. Proto si klade za cíl vytvořit za svého působení v asociaci legislativní a kvalitativní podmínky pro poskytování profesionálního poradenství.

Více informací o jeho činnostech najdete na www.janliskapartneri.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese jan.liska@afpcr.cz.

Robert Stejkora

 

Robert se finančnímu poradenství věnuje více jak 15 let. Aktuálně vede finančně poradenskou kancelář pod vlastním brandem Experti na finance, kde se zabývá krom samotné práce s klienty, i podporou finančních poradců napříč trhem, v podobě školení ve využívání moderních technologií, tvorbou webových aplikací pro poradce a dále např. distribucí statistických údajů z oboru. Jeho primárním zájmem je povznést obor finančního poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní. Jednoduše proto, aby se finanční poradci za toto označení nemuseli stydět. 

Více informací o jeho činnostech najdete na www.expertinafinance.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese robert.stejkora@afpcr.cz.

Dagmar Věčorková, EFA

 

Dagmar se na začátku své kariéry věnovala přes 12 let obchodu a marketingu na manažerských pozicích a řízením auditorské firmy zaměřené na podnikové procesy. Po letitých zkušenostech začala hledat uplatnění s minimálním požadavkem na cestování, klidně s nižším příjmem a hlavně s komunikací s lidmi. Tak se dostala v roce 2006 k pojišťovnictví v MLM firmě a posléze dalších 7 let působila na různých pozicích ve dvou velkých pojišťovnách. Finančnímu poradenství se začala věnovat samostudiem, placeným vzděláváním a vyhledáváním setkání s lidmi, kteří mají stejný pohled na finanční poradenství a buď se zamýšlejí nebo již provozují placené poradenství v oblasti osobních financí.

Více informací o jejích činnostech najdete na www.vecorkova.cz a v rámci asociace ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese dagmar.vecorkova@afpcr.cz.

Samuel Pšeja

 

Samuel má 7 let praxe a ve financích je od svých 18. narozenin, před kterými si prošel půl ročním studiem na Havaji či třeba stáží v londýnské realitní kanceláři. Ve svých 22 letech se vydal jako nejmladší poradce na cestu placeného poradenství, kterým je velkým zastáncem.

O rok a půl později založil vlastní poradenskou kancelář, zaměřuje se na přímo placené služby wealth managementu. Vede snahy o normalizaci přímé platby finančních poradců, jeho cílem v asociaci je vytvořit pro placené poradenství vhodné prostředí a jasně oddělit poradenství od provizního zprostředkování. Mimo to bere jako poslání vzdělávání, edukaci, což je jeho druhá gesce, kterou za asociaci prosazuje.

Více informací o jeho činnostech najdete na www.fiduciam.cz a v rámci asociace ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese samuel.pseja@afpcr.cz.