Stát podporuje vaše lepší bydlení…

…takové je heslo Státního fondu rozvoje bydlení. Jaké podmínky musíte splnit, aby bylo vůbec možné  úvěr od státu dostat?

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Účelem tohoto fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice a to v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky.

V současnosti fond poskytuje tři programy určené mladým lidem do 36 let. Jedná se o nabídku úvěrů s nízkým úrokem, z nichž první je určen na novou bytovou výstavbu, druhý na pořízení bydlení pro mladé rodiny a třetí pak na investice spojené s modernizací bydlení.

 

Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, kteří splňují tyto podmínky:

 1. nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 36 let,
 2. trvale pečuje o dítě, které nedovrší ke dni podání žádosti o úvěr věk 6 let, a
 3. není v době podání žádosti o úvěr vlastníkem či spoluvlastníkem domu/bytu ani nájemcem družstevního bytu.

 

Aby bylo možné úvěr poskytnout, musí být rovněž splněny i dodatečné podmínky a to:

 1. Úvěr musí být dostatečně zajištěný (buď zástavním právem v 1. pořadí nebo dohodou o ručení + vinkulace pojistného plnění)
 2. Žadatel nesmí ke dni podání žádosti o úvěr evidovaný nedoplatek vůči FÚ, Celní správě, zdravotní pojišťovně, ÚSSZ,
 3. Žadatel nebyl v posledních 3 letech v úpadku a
 4. Není proti žadateli vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku
 5. nemovitost nesmí být v záplavové oblasti
 6. úvěr nelze opakovaně poskytnout stejnému žadateli

 

Úrokovou sazbu je možné sjednat maximálně na 5ti letý fix a výše úroku se odvozuje od základní referenční sazby Evropské unie zvýšené nejméně o 1 maximálně 2 procentní body. Úvěr vám SFRB poskytne pouze do částky nepřesahující 50% záměru maximálně však ale 600tis. Navíc, pokud výstavbu/modernizaci nebo koupi domu realizujete s pomocí hypotečního úvěru, celkové úvěrové zatížení nesmí být více než 90% z hodnoty zástavy.

 


 

Například, pokud byste si chtěli koupit domek za 2mil, kdy 200tis máte vlastní prostředky a splňujete podmínky pro úvěr, pak struktura financování je následující:

 • kupní cena 2.000.000,-
 • vlastní prostředky 200.000,-
 • hodnota zástavy 2.000.000,-
 • hypoteční úvěr 1.200.000,-
 • úvěr od státu 600.000,-

 


 

Maximální splatnost úvěru od SFRB je 15 let, jedná se tady o obdobnou splatnost jako u překlenovacího úvěru ze stavebního spoření ovšem s podstatně nižším úrokem.

Splácení jistiny můžete odložit až na 6 měsíců a v případě narození dítěte lze požádat o přerušení splácení až na dva roky. Jestliže se ovšem dostanete do tíživé životní situace například v důsledku ztráty zaměstnání (delší jak 3 měsíce), z důvodu dlouhodobé nemoci (delší jak 3 měsíce) nebo úmrtí partnera, můžete i v těchto případech požádat o přerušení splácení až na dva roky.

Po dobu přerušení splácení jistiny je úroková sazba snížena na polovinu. Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu, na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby prodloužení splácení jistiny tak nesmí přesáhnout 21 let.

 


 

V březnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj podalo ke schválení vládě nový program s názvem Bydlení mladým. Pokud bude program schválen, mohly by se podmínky poskytování úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení výrazně (pozitivně) změnit.

Návrh obsahuje tyto změny:

 1. zvýšení limitu na nákup nebo výstavbu rodinného domu na 2.000.000,-
 2. zvýšení limitu na nákup bytu na 1.200.000,-
 3. za každé narozené nebo osvojené dítě by se počítalo se slevou na jistině 30.000,-
 4. již by nebylo podmínkou, aby manželský pár měl v době žádosti o úvěr dítě do 6ti let věku
 5. již by nebylo podmínkou, aby oba žadatelé splňovali věk do 36let- stačí pouze jeden z nich
 6. fixace úrokové sazby je uvažována na 20let
 7. úroková sazba by byla stanovena jako referenční sazba Evropské unie plus maximálně jedno procento
 8. na půjčky fond počítá s částkou 1mld. (současná výše rozpočtu fondu činí „pouhých“ 100 milionů korun)

 

Poskytnutí takového úvěru je zcela zdarma, bez jakýchkoliv poplatků stejně tak, jako mimořádné splátky nebo předčasné splacení.

O úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení je možné požádat souběžně s žádostí o hypoteční úvěr.

Autor: Martina Škarydková