penízeDaňový odpis ve výši 12.000,- Kč dle paragrafu 15, odstavce 6, Zákona o dani z příjmu, který si může uplatnit  pojistník při splnění podmínek daných zákonem

V tomto článku si dovolíme vysvětlit, proč jsme pro omezení nebo dokonce pro úplné zrušení daňových úlev, které se týkají životního pojištění, v souvislosti s návrhem, které vydalo ministerstvo financí.

Někteří lidé si totiž řeknou, že pokud by stát tuto daňovou úlevu zrušil, přijdou při současné dani z příjmů ve výši 15% o částku 1800,- Kč ročně. ( 15% z částky 12.000,- Kč). A mají samozřejmě pravdu. O tuto částku daňový poplatník skutečně přijde, pokud dojde k úplnému zrušení  této daňové úlevy.

Zmíněná skutečnost ale není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohla zdát. Celý případ je o dost komplikovanější a to z několika důvodů:

1)   legislativní úprava (60/60)

2)   průměrná délka smluv

3)   poplatková struktura

4)   investiční strategie

5)   zdanění výnosů investiční složky

6)   starší pojistky – kapitálové životní pojištění

7)   celkové řešení financí

ad 1) Zákon o dani z příjmů říká, že si můžete od základu daně odečíst 12.000,- Kč, pokud je konec pojistné smlouvy nejdříve v roce, kdy dosáhnete věku 60 let a zároveň je výplata peněz sjednána nejdříve za 60 měsíců od počátku pojistné smlouvy. Při předčasném ukončení pojistné smlouvy musíte uplatněné daňové úlevy dodanit.  Kolik procent daňových poplatníků nezmění pojišťovnu a pojistnou smlouvu až do věku 60 let a nemusí tak zpětně dodaňovat? Velmi malé procento. Životní situace klientů se mění, někdy je dobře, někdy hůř a pak se většinou ruší jako první spořící produkty.

ad2) Průměrná délka smluv životního pojištění je cca 5,5 roku. Drtivá většina smluv se tedy ukončí předčasně. Dodaňují poctivě všichni poplatníci? Těžko říci.  Na průměrné délce pojistek je vidět, že daňové úlevy jsou jen krátkodobá motivace.

ad3) Poplatková struktura produktů životního pojištění je téma na diplomovou práci, ale ve zkratce se zmíním, že díky počátečním nákladům rezervotvorné složky a současně nákladům na správu smlouvy je návratnost vložených peněz po započítání inflace a zároveň daňových úlev neskutečných 10 až 12 let. Počítáno s reálnou hodnotou peněz! (Počítaný výnos 7% ročně, inflace 3% ročně) Za deset až dvanáct let se tedy dostanete na své a budete na krásné nule.  Nějak to nekoresponduje s průměrnou životností pojistek a s tvrzením pojišťoven, že jde o takové lepší spoření.

ad4) Investiční strategie pojistných produktů mají dost často zdvojené poplatky, které ukusují značnou část peněz z výnosu. Rovněž je v pojistných produktech omezená možnost výběru, kam peníze budete investovat.

ad5) Další část peněz z výnosu si na konci ukousne stát, jelikož se výnos v pojistných produktech daní. Takže když například, čistě teoreticky, budete mít štěstí , výdrž a odvahu a vyděláte za 30 let třeba 300.000,- Kč , 15% si z tohoto výnosu vezme stát, vezme si tedy částku 45.000,- Kč.

6) Na trhu existují i starší produkty, takzvané kapitálové životní pojištění, kde návratnost v reálné hodnotě peněz ani neexistuje. Nikdy se tedy nedostanete na své. I když budete spořit třeba 40 let, naspořené peníze vám nepokryjí inflace a vy tak své peníze znehodnocujete.

7) Ať už bude daňová úleva zákonem upravena, zrušena a nebo i přes všechny návrhy ministerstva financí zůstane , může to být pro klienty impuls přehodnotit své finanční rozhodnutí a řešit své finance koncepčně správně. Nenechte se nalákat na pozlátka, která si tvrdě zaplatíte.

 

Na závěr opět zdůrazníme, že pojistka je nástroj na krytí dopadů rizik a jediné správné využití pojistné smlouvy je pojištění pro případ rizik, na která se pojišťujete. I kdyby generální a výkonní ředitelé pojišťoven a asociací pojišťoven tvrdili, že to je takové lepší spoření, opak je pravdou.

A na úplný závěr připomínáme skutečnost, že o případné úpravě vaší pojistné smlouvy se  vždy poraďte s odborníkem. I tuto zdánlivě banální věc jako je úprava pojistné smlouvy v žádném případě NEPODCEŇUJTE!!! Odborníky najdete mimo jiné také na našich stránkách v sekci členové.

Přihlásit se k odběru nových článků