Placené finanční poradenství je stále častěji diskutovaným tématem mezi finančními zprostředkovateli. K placeným konzultacím existuje několik přístupů a názorů, pojďme si je tedy jednotlivě probrat dle níže uvedených kategorií. Nejprve je potřeba upozornit, že o placené služby si může říci opravdu pouze odborník a zprostředkovatel, který má několikaleté prokazatelné zkušenosti na finančním trhu a je uznávaným finančníkem. V tomto článku se tedy nebudeme věnovat začínajícím poradcům, kteří by si za své služby nechali po pár měsících praxe platit.

planKomplexní poradenství
Začněme komplexním finančním plánováním, které je dnes mezi finančními zprostředkovateli nejspíše nejvíce rozšířené. Pokud jste klientem a nebudete chtít přes zprostředkovatele uzavřít smlouvu o životním pojištění, investování do podílových fondů nebo o hypotečním úvěru, pak na Vás jakožto na klientovi poradce nejspíše moc nevydělá. Co když ale jako klient budete chtít pouze nezávislý názor na finanční produkty, které uzavíráte anebo již máte, případně jen udělat drobné změny v současných produktech, ale nebudete chtít uzavírat žádné nové smlouvy?
V tomto případě je na místě právě placené poradenství a konzultační služby, kdy se poradce s klientem dle náročnosti práce domluví na odměně pro poradce. Může se jednat buď o jednorázovou odměnu v řádech několika tisíc korun za revizi stávajícího portfolia, odměnu vyjádřenou hodinovou sazbou dle stráveného času nebo o navázání dlouhodobé spolupráce a pravidelný měsíční nebo roční poplatek za správu všech klientových smluv. Na českém trhu již existují všechny výše uvedené varianty a konkrétní nastavení podmínek je vždy velice individuální.

Příklad:
Klient si u poradce nechá posoudit a zpracovat porovnání svého stávajícího portfolia s tím, že nebude chtít uzavírat žádné nové smlouvy, ale pouze udělat pár změn ve stávajících dříve uzavřených smlouvách. Poradce si v takovém případě naúčtuje fixní odměnu dle náročnosti a předpokladu stráveného času například ve výši 5.000,- Kč.

investiceInvestiční zprostředkování / poradenství
V případě investičního zprostředkování/poradenství lze také rozlišit neplacené a placené služby. Pokud si klient vybere neplacené zprostředkování/poradenství, pak je zprostředkovatel/poradce placen ze vstupního poplatku, který klient platí při investování, nejčastěji do podílových fondů. Odměna poradce činí přibližně 70-85% z výše vstupního poplatku v závislosti na zvoleném typu investice a investiční společnosti.
Naproti tomu v placeném poradenství, které se začíná u nás více rozvíjet, si zprostředkovatel/poradce s klientem stanoví fixní částku za jednotlivé úkony nebo pravidelnou měsíční/roční odměnu za správu portfolia ve formě zasílání reportů, statistik, novinek z trhu a podobně. V případě placených služeb však investiční zprostředkovatel/poradce častokrát sníží klientův vstupní poplatek do podílových fondů. Jsou-li podmínky odměny mezi klientem a zprostředkovatelem vhodně nastaveny, pak placené poradenství může vycházet klienta levněji než neplacené poradenství, kde klient zaplatí podstatně více na vstupním poplatku. I na finančním trhu tedy platí známé přísloví, že žádná sleva není tak úplně zadarmo. Výhodou placeného investičního poradenství pak je transparentnost odměny pro zprostředkovatele.

Příklad:
Investiční zprostředkovatel si naúčtuje dle objemu investovaných peněz klientem roční poplatek za správu ve výši 10.000,- Kč. Zároveň ale zprostředkovatel klientovi podstatně sníží vstupní poplatek, takže reálný náklad klienta na poskytnuté služby je podstatně nižší nebo dokonce na stejné úrovni jako při neplaceném poradenství.

uverÚvěrové poradenství
Úvěrové poradenství nabízí nejčastěji financování bydlení prostřednictvím hypotečních úvěrů. V tomto případě nový zákon o spotřebitelském úvěru výslovně zakazuje souběh placení služeb bankou a klientem. U hypotečních makléřů se ale častokrát setkáme s placenými službami, protože na konec nemusí dojít k samotné realizaci hypotečního úvěru.
Může se jednat o konzultační služby v oblasti koupě nemovitosti, jednorázově placené služby za porovnání nabídek jednotlivých bank, kdy se poplatek zprostředkovateli hradí pouze v případě, že se daný úvěr nerealizuje nebo například při refinancování úvěrů, kdy zprostředkovatel svojí aktivitou zajistí klientovi podstatně nižší úrokovou sazbu, ale klient nakonec zůstane u stávající banky. Obzvláště v případě refinancování se bude forma placených služeb objevovat častěji, protože banky jsou při vyjednávání o udržení klienta podstatně agresivnější, než bylo ještě před pár lety zvykem. V tomto případě může hypoteční makléř stanovit odměnu buď fixně, nebo procentem z ušetřené částky oproti původní nabídce od klientovy stávající banky.

Příklad:
Klient se obrátí na hypotečního makléře ohledně refinancování hypotečního úvěru. Společně se domluví na odměně ve výši 25% z dosažené úspory. Financující banka nabídla klientovi na hypotéce ve výši 3 mil. Kč úrokovou sazbu 2,39% p.a. při fixaci na 5 let. Hypoteční makléř zajistil klientovi financování u jiné banky se sazbou 1,99% p.a. a na tuto nabídku zareagovala klientova současná banka, která nabídla stejnou výši úrokové sazby. Klient tak dosáhl na úrokovou sazbu o 0,4 procentního bodu nižší a za pět let tím ušetří na úrocích cca 60 tisíc Kč. Hypotečnímu makléři náleží dohodnutá odměna ve výši 25%, tedy 15 tisíc Kč.

pojisteniZprostředkování pojištění
O odměnách za zprostředkování pojištění toho bylo v uplynulých měsících napsáno hodně vzhledem k nové úpravě v legislativě. Tato úprava přináší pro zprostředkovatele rozšíření „ručení“ za smlouvu klienta na 5 let, namísto dosavadních 2 let. V praxi to tedy znamená, že pokud klient vypoví pojistnou smlouvu do 5 let od uzavření pojistky, poradce přijde o část svojí odměny.
Právě nová legislativa nahrává placenému poradenství, protože zprostředkovatelé mohou tuto náhradu požadovat po klientovi v rámci placených služeb. Ze všech uvedených kategorií je však placené zprostředkování v pojištění prozatím nejméně rozšířené. Nový zákon je účinný teprve pár dní a jak se k němu trh postaví, to uvidíme až v následujících měsících.

Příklad:
Pojišťovací agent se domluví s klientem na detailním porovnání pojistných podmínek smluv o životním pojištění. Klient se chce primárně pojistit na specifické vážné nemoci a má další konkrétní požadavky. V tomto případě se dle náročnosti domluví s pojišťovacím agentem na vypracování podrobné analýzy a srovnání pojistných produktů za odměnu ve výši 6.000,- Kč. Klient tak dostane profesionální nezávislé srovnání a není nikým tlačen do uzavření konkrétních pojistných produktů.

resumeShrnutí
Placené konzultační služby a placené poradenství se obecně stále více rozšiřuje, ať už se jedná o komplexní finanční poradce, investiční specialisty, hypoteční makléře nebo pojišťovací agenty. Z pohledu zprostředkovatele je placená forma výhodná především v tom ohledu, že spolupracuje pouze se seriózními klienty, kteří mají o jeho služby opravdový zájem. Z pohledu klienta se pak jedná častokrát o transparentnější formu odměňování a klient přesně ví, kolik a za co platí, na rozdíl od provizí skrytých v poplatcích jednotlivých produktů. Z našeho pohledu tak vnímáme placené poradenství jako budoucnost na českém trhu finančního zprostředkování.

Pavel Čech