Ocenění AFP ČR – Finanční poradce roku

Finanční poradce roku je ocenění pořádané AFP ČR s mediální podporou webu Poradci sobě, které upozorňuje na odborníky z řad finančních poradců, analytiků a lektorů, kteří dlouhodobě odvádějí výbornou práci a zároveň upozorňuje i na tu horší část, tedy na zprostředkovatele, zprostředkovatelské společnosti a zákonodárce, kteří nedělají oblasti finančního poradenství dobré jméno, respektive jejich práce má negativní dopady na finanční poradenství v České republice.

 

Finanční poradce roku 2016

Finanční poradce roku 2016 – Ocenění za celoživotní přínos (pro poradce pracující v oboru minimálně 15 let)

Ocenění získává Ing. Miroslav Škvára, MBA. , poradce ve společnosti Broker Trust, a.s. a lektor finanční gramotnosti

Ing. Miroslav Škvára, MBA  se od roku 1993 věnuje finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednáší externě na „Czech Management Institute Praha“ a na Gymnáziu Voděradská – Praze 10. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. Pravidelně publikuje v měsíčníku Národní pojištění a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku.Je autorem učebnice Finanční gramotnosti 2016 a spoluautorem odborné publikace Spotřebitelské úvěry 2017.

Finanční poradce roku 2016 – Ocenění za rozvoj finančního poradenství (za zásluhy o rozvoj a kvalitu finančního poradenství)

Ocenění získává Ing. Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust, a.s.

Šídlo

Dušan Šídlo vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a pojistné inženýrství.  Od roku 2002 pracoval jako analytik finančních produktů pro různé finančně-poradenské společnosti. V současnosti působí jako analytik ve společnosti Broker Trust. V roce 2010 napsal knihu Život jako riziko, která se věnuje problematice zajištění životních rizik, v roce 2012 další Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě. Je rovněž autorem knihy Nenech se dojit aneb jak vydělávat nejen na slevách. Jeho analýzy posouvají kupředu celý poradenský trh.

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2016 – Ocenění za věrnost oboru (pro poradce pracující v oboru 7 a více let)

Ocenění získává Ing. Viktor Harnach, poradce společnosti Společnost finančních poradců, a.s.

Viktor Harnach se věnuje oboru od roku 1995. Hlavní oblastí jsou pro něj investice – tvorba portfolií na míru a pravidelný servis pro klienty. Pan Harnach byl spoluzakladatelem Společnosti finančních poradců, a.s. v roce 1995 a dodnes je jedním z nejvýznamnějších členů. I přes své dlouholeté zkušenosti se neustále vzdělává a od roku 2016 je držitelem certifikace EFA a certifikace investičního poradenství. Je tedy člověkem, který se svému oboru věnuje skutečně dlouhodobě a svědomitě.

 

Finanční poradce roku 2016 – Nejoblíbenější poradce finančních poradců a zprostředkovatelů

Ocenění získává Robert Stejkora, poradce a zakladatel projektu Experti na finance

stejkoraRobert Stejkora se věnuje oboru od roku 2004. Hlavní oblastí je pro něj zajištění rizik, ať životních tak neživotních a dále hypoteční úvěry. Pan Stejkora je zakladatelem projektu Experti na finance, který má za cíl především zlepšení pohledu na finanční poradenství u laické veřejnosti a poskytování podpory finančním poradcům.

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2016 – Anticena finančního poradenství (za negativní přístup k finančnímu poradenství)

Ocenění získává Parlament České republiky

V roce 2016 prošla legislativním procesem změna v pojišťovacích zákonech, díky které se zavedla pětiletá stornolhůta u produktů životního pojištění. Tato změna, kterou si vylobovaly silné pojišťovny, je výhodná jen pro největší pojišťovny, které se snaží udržet svůj klientský kmen. Pro klienty bude dopad veskrze negativní. A zároveň, stát touto novelou vstupuje do vztahu dvou soukromých subjektů, pojišťoven a zprostředkovatelských společností. Regulovat výši odměny zprostředkovateli nedává smysl, pokud se nereguluje celková nákladovost produktu. Zároveň, novela zavedla stornolhůtu 5 let i u produktů čistě rizikového životního pojištění. Legislativním zásahem se tedy zvýhodnilo postavení velkých pojišťoven, zatímco klienti a zprostředkovatelé jsou znevýhodněni.

 

 

 

Finanční poradce roku 2015

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za celoživotní přínos (pro poradce pracující v oboru minimálně 15 let)

Ocenění získává Ing. Roman Kolář, poradce ve společnosti Insia a.s. a metodik společnosti Viktor Hostinský Investments, s.r.o.

RomanKolarInsiaRoman Kolář je v oboru od roku 2000, kdy začínal v České pojišťovně. Poté vystřídal několik společností, než našel ty, se kterými je plně v souladu s firemní kulturou. V současnosti se kromě vlastní poradenské práce a vlastní firmy věnuje pomoci poradcům při vytváření vlastních firem, kteří chtějí podnikat dle svých představ. Roman Kolář je rovněž neúnavným přispěvovatelem do diskuzních fór a jeho příspěvky dokázaly pozitivně ovlivnit hodně kolegů z poradenské branže.

 

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za rozvoj finančního poradenství (za zásluhy o rozvoj a kvalitu finančního poradenství)

Ocenění získává Mgr. Petr Syrový, lektor a analytik společnosti KFP s.r.o.

PetrSyrovyKFP

Petr Syrový dlouhou dobu pracuje jako lektor a analytik ve společnosti KFP s.r.o., která se zabývá vzděláváním finančních poradců. Zároveň pracuje ve společnosti Fichtner s.r.o., kde je metodikem a analytikem pro budoucí rentiéry. Petr Syrový se dlouhodobě věnuje publikační a přednáškové činnosti. Přednáší na témata finančních produktů, finančního plánování, financování bydlení a investičního poradenství. Je například spoluautorem knihy Osobní finance.

 

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za věrnost oboru (pro poradce pracující v oboru 7 a více let)

Ocenění získává Ing. Ondřej Marek, poradce společnosti SAB servis s.r.o.

OndrejMarekSAB

Ondřej Marek působí ve finančním poradenství od roku 2002. V současné době působí jako manažer ve společnosti Stone & belter, která působí pod broker poolem SAB servis s.r.o. Ondřej Marek se věnuje komplexnímu finančnímu poradenství, vedení svému týmu a předávání svých dlouholetých zkušeností, přičemž se specializuje především na oblast hypotečních úvěrů. Rovněž je občasným přispěvatelem a autorem několika publikovaných článků.

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2015 – Nejoblíbenější poradce finančních poradců a zprostředkovatelů

Ocenění získává Artur Petržilka, spolumajitel společnosti VALfin ČR, s.r.o.

Artur Petržilka

Artur Petržilka je v oboru od roku 2008. V současné době se věnuje poradenské práci a zároveň rozvoji společností, kde je spolumajitelem, tedy VALfin ČR, s.r.o.  a In Investments, s.r.o.. Zároveň je i viceprezidentem Asociace finančních poradců České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

Finanční poradce roku 2015 – Anticena finančního poradenství (za negativní přístup k finančnímu poradenství)

Ocenění získávají:  

První oceněný vymazán 18.5.2016 (právní zástupce oceněného si nepřál zveřejnění jména a fota) 

Ing. Ladislav Šincl, poslanec za ČSSD v PSP ČR

LadislavSincl

Poslanec Ladislav Šincl se v roce 2015 snažil poškodit spotřebitele v oblasti životního pojištění, neboť do novely Zákona o pojišťovnictví přidal přílepek, který řešil omezení provizí pro pojišťovací zprostředkovatele za sjednání životního pojištění. Návrh poslance Šincla nerozlišoval životní pojištění rezervotvorné a rizikové a tudíž jediným přínosem zmíněného přílepku by byl růst zisku velkých pojišťoven. Odbornou debatu a faktické poznámky poslanec Šincl vůbec nebral v potaz. Přílepek nakonec nebyl schválen, bohužel ale díky panu Šinclovi nebyla schválena ani novela Zákona o pojišťovnictví, která měla do legislativy ČR zavést evropské směrnice a ČR tak hrozí pokuta v řádu stovek milionů za nedodržení termínu implementace evropské směrnice.

 

 

společnost E&S Investments Czech Republic s.r.o., zprostředkovatelská společnost v oblasti investičních produktů

ESINVESTMENTS

Společnost E&S Investments Czech Republic s.r.o. v ČR zprostředkovává investiční produkty, u kterých dochází k misselingu klientů díky nesprávnému informování o poplatkové struktuře nabízených produktů. Klienti tak zaplatí dvojnásobné poplatky, než je na trhu běžné.  Dále tato společnost zprostředkovala fond Shedlin (zkrachovalý projekt v Dubaji) a prodej zlata v Německu, které se z valné většiny ukázalo být falešné. Z těchto důvodů tedy této společnosti udělujeme anticenu.