Legislativa150 % a 5 let. Dvě čísla, která se v poslední době v našem oboru nejvíce diskutují. Jsou to čísla vycházející z novely zákona o pojišťovnictví. Na konci dnešního článku se k těmto číslům ještě dostaneme.

Na začátek probereme některé věci z novely Zákona 38/2004 Sb. Novela tohoto zákona přináší řadu důležitých změn.

Sjednocení pravidel pro distribuci

Novela chce především sjednotit pravidla pro veškerou distribuci pojistných produktů. Dnes je to tak, že jsou kladeny mnohem vyšší nároky na pojišťovací zprostředkovatele (OSVČ) než na zaměstnance pojišťoven nebo bank, kteří prodávají pojistné produkty. Pokud novela projde, budou na všechny distribuční kanály kladeny stejné požadavky.

Zavedení odborných zkoušek

Dále chce novela zavést povinné odborné zkoušky. Dnes pojišťovací zprostředkovatel skládá banální zkoušku pro registraci u ČNB. Doufejme, že novela díky povinným odborným zkouškám zvýší odbornost pojišťovacích zprostředkovatelů a klienti tak budou dostávat ještě lepší službu.

Jednodušší kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů

Novela chce rovněž zjednodušit kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, z dnešních pěti kategorií na budoucí dvě kategorie, samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. I tato úprava by měla být přínosná, je dobré zákony zjednodušovat, aby byly srozumitelnější.

Pokud by novela zákona 38/2004 Sb. prošla v podobě, v jaké byla předložena poslanecké sněmovně, tak s ní zřejmě nikdo nebude mít problém, výhrady budou jen minimální a budou směřovány primárně na administrativní požadavky vycházející ze zákona.

Regulace pobídky

Jediným velice problematickým bodem tak zřejmě bude regulace pobídky, kterou se do těchto dvou pojišťovacích zákonů pokouší prosadit poslanec za ČSSD Ladislav Šincl. Regulace pobídky se řešila již v minulosti.

V roce 2012 (25. října) vznesla Legislativní rada vlády k návrhu novely zákona 38/2004 Sb., která obsahovala regulaci pobídky, zásadní připomínky týkající se zejména ústavnosti navrženého zásahu do ústavním pořádkem zajištěné svobody podnikání, spočívajícího v navržené regulaci výše poplatků, které jsou zdrojem pro úhradu pobídek za zprostředkování pojištění.

To bylo v roce 2012, letos možná věci dopadnou úplně jinak a regulace pobídky má šanci projít legislativním procesem. Navzdory tomu, že regulace pobídky zasahuje do obchodního vztahu dvou nezávislých podnikatelských subjektů a zřejmě tak bude v rozporu se Základní listinou práv a svobod. Navzdory tomu, že přeregulovaný systém nakonec stejně kolabuje.

Cenová regulace je zřejmě nejhorší možné řešení. Argumenty pro zavedení cenové regulace jsou pouze zástupné, pozadí této regulace může být velmi tajemné. Pokud má nějaké řešení vůbec smysl a není- li nejlepším řešením volný trh, pak se dá uvažovat o nákladové regulaci, tedy takové regulaci, která se bude týkat veškerých nákladů rezervotvorné složky.

Stát totiž na jedné straně životní pojištění podporuje daňovými úlevami jako nástroj vhodný pro dlouhodobé vytváření finančních rezerv, na straně druhé ale nedělá nic proto, aby pojistné produkty byly transparentní, srozumitelné a nákladově levné (aby daňové úlevy měly smysl). Daleko větší dopad na peníze klienta v dlouhodobém horizontu totiž mohou mít a často i mají vysoké poplatky za správu finančních prostředků (management fee), inkasní poplatky, poplatek za správu smlouvy, alokační poplatek a další. Opravdu tedy jde o ochranu spotřebitele?

Pana Šincla jsme dotázali, jak došel k těm číslům, 150 % a 5 let. Matematicky k těm číslům těžko dojdeme. Jedná se o čísla, která byla zřejmě vytažena z klobouku kouzelníka Pokustóna před začátkem mistrovství světa v ledním hokeji. Dle pana Šincla se však věc má tak, že trh prý v minulosti na čísle 150 % fungoval a není důvod, proč by nefungoval i v budoucnu. Že by to byl argument i pro radikální snížení nákladů na platy poslanců?

Ke schválení, platnosti a účinnosti obou novel bude ještě dlouhá cesta a uvidíme, co se za tu dobu změní a jaký trend nastoupí. Jestli nebezpečná nesmyslná regulace pod rouškou ochrany spotřebitele, která když projde jednou, projde znovu i v jiných oblastech financí a odvětví ekonomiky, a nebo svoboda podnikání zůstane zachována. Jsme pro zachování svobody.

Přihlásit se k odběru nových článků