Investičním trhem v České republice nedávno otřásl šrapnel s názvem Growing Way, pod kterým byl podepsán Ondřej Janata. Ten vybral od asi čtyř tisíc investorů zhruba 1,5 miliardy korun. Podvodně. Celý obchodní model byl klasické Ponziho schéma, tedy letadlo, které spadlo, a příčiny havárie nyní vyšetřuje policie. Stejně jako u dalších podobných případů, ani Ondřej Janata by ale sám o sobě od lidí nevybral 1,5 miliardy korun. Pevnou součástí tohoto letadla se stali finanční poradci, obchodníci, kteří tento podvodný produkt za vysoké provize lidem prodávali. To je jeden z důvodů, proč se k případu rozhodla vyjádřit také Asociace finančních poradců ČR (AFP ČR).

„Jsme profesní komunita finančních poradců, která se svojí činností snaží o zlepšení úrovně finančního poradenství v Česku. Případ Ondřeje Janaty a jeho společnosti Growing Way, ale i další podobné případy z nedávné minulosti včetně pádů Arca Investments nebo C2H Michala Mičky, výrazně poškozují pověst a postavení finančních poradců. Je to bohužel logické, protože u těchto investičních krachů vždy hrají důležitou roli právě poradci, kteří investorům dluhopisy a další produkty nabízejí. Je ale důležité říct, že se rozhodně nejedná o standardní chování skutečně profesionálních finančních poradců na našem trhu,“ říká Michala Janatová, členka rady AFP ČR a nezávislá finanční poradkyně, která se na finančním trhu pohybuje více než 16 let.

Asociaci se podařilo od svých členů a klientů získat informace, že produkt společnosti Growing Way nabízeli i poradci, kteří jsou vázanými zástupci firem, které mají od České národní banky (ČNB) povolení k poskytování investičních služeb. Jde tedy o poradce, kteří z podstaty své licence mají důvěru svých klientů a zároveň mají povinnost jednat s odbornou péčí. „Poradci tyto obchody nicméně neuzavírali jménem společnosti, u níž byli registrováni, ale svým jménem na základě takzvané tipařské smlouvy mezi poradcem jako fyzickou osobou a společností Growing Way. Tato smlouva se vztahuje pouze na zprostředkování obchodních kontaktů, nikoliv na poradenství, které ale tito poradci fakticky prováděli. Takové chování považujeme za morální selhání jednotlivců a porušování povinností jednat v zájmu svého klienta,“ vysvětluje za AFP ČR Michala Janatová.

Zodpovědnost přitom dle Asociace leží právě na samotných finančních poradcích. Investiční zprostředkovatelé, pod nimiž jsou tito poradci registrováni, mají totiž pouze malé možnosti, jak takové jednání odhalit a postihovat. V případě ukončení spolupráce ze strany společnosti nemají navíc tito poradci většinou problém sehnat na trhu nové uplatnění.

Jak dodává Michala Janatová, podle AFP ČR nedocházelo k tomuto jednání finančních poradců z důvodu neznalosti či naivity, ale čistě vědomě a s touhou získat co nejvyšší zisk z provizí od Growing Way. „Všichni tito finanční poradci museli absolvovat náročné certifikační zkoušky, aby mohli služby poskytovat. Tento certifikační proces se v posledních letech dokonce zpřísňoval, a není tedy možné, aby tito finanční poradci nevěděli, že se v případě Growing Way jedná o investiční nástroj, který vykazuje podezřelé znaky. Sliby vysokého výnosu bez rizika, vysoké prodejní provize a netransparentní informace o složení portfolia, to vše jsou do očí bijící varování a certifikovaný finanční poradce je musí umět rozpoznat. Stejně tak musí vědět, že alternativní investiční fondy pod paragrafem 15 nesmí být veřejně nabízeny, a že jako zástupci investičního zprostředkovatele smí zprostředkovat pouze obchody s investičními nástroji taxativně uvedenými v zákoně o kolektivním investování.“

Samotná Asociace nemá v tuto chvíli žádné informace či podezření, že by tento produkt (GrowingWay) nabízel některý z jejích členů.Pokud by k tomu došlo, považovali by to její představitelé za jednoznačný důvod k ukončení členství v Asociaci.

„Chtěli bychom ve světle těchto událostí znovu vyzvat ke společné diskuzi firem podnikajících v oblasti investičního zprostředkování, zástupců regulátora a dotčených asociací.Tato odborná debata by měla vést k nalezení řešení, jak takové chování u jednotlivých poradců postihovat. Již několik let se diskutuje o možnosti takzvaných blacklistů, tedy seznamů osob, u nichž bylo takové chování prokázáno a kteří by již dále neměli mít oprávnění pro poskytování investičního poradenství u žádné společnosti. My jako asociace vidíme nejlepší cestu k odstranění střetu zájmů mezi poradcem a zákazníkem v investičním poradenství přímo placeném klientem. U našich členů se už delší dobu snažíme o to, aby tímto způsobem fungovali, a postupně na něj většina z nich přechází,“ uzavírá Michala Janatová.