Máte slovoV pořadu „Máte slovo“ dne 25.9.2014, kde se probíralo téma „Budete v důchodu žebráci?“, zazněly některé věci, které stojí za to zopakovat a zároveň některé věci doplnit.

Finanční gramotnost

Zásadně nesouhlasíme s tvrzením profesora Vostatka, že  zvyšovat finanční gramotnost nemá význam.  Platí totiž vztah, že čím vyšší má člověk přehled  o svých financích a je finančně gramotný, tím lépe vychází s penězi, rychleji vytváří finanční rezervy a nedostává se do dluhové pasti. Naopak člověk, který je finančně negramotný a o peníze se nestará, má dost často s penězi problémy a kdejaký finanční pirát ho oškube. Nakonec tento člověk spadne do dluhové pasti a je odkázán na stát a sociální dávky.

Finanční gramotnost a přehled lidí o svých finančních záležitost je velmi důležitá a je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat.

Schodek důchodového účtu

Co se týká  schodku důchodového účtu, tak v roce 2013 byl schodek důchodového účtu 49,7 miliard Kč. Následující obrázek ukazuje vývoj důchodového účtu za posledních 11 let. (zdroj: www.patria.cz)

Schodek důchodového účtu

Vývoj důchodového účtu je tedy velmi negativní, i přes současný ekonomický růst.  S velmi vysokou pravděpodobností se tak v budoucnu bude snižovat poměr výše starobního důchodu a průměrné hrubé mzdy.

Věk odchodu do důchodu a výše důchodu

Daší téma, které se v pořadu probíralo, bylo téma důchodového věku a výše důchodu. Věk odchodu do důchodu a výše důchodu skutečně závisí na státu, potažmo na politicích, ale cca 70 % ekonomicky aktivních občanů má možnost si samo určit, kdy přestanou pracovat a jak velkou rentu budou ve stáří pobírat z vlastního majetku (je jedno, jestli z vlastní firmy, z pronájmu nemovitosti, z podílových fondů, akcií a podobně).

Každý se může svobodně rozhodnout, kdy přestane být ekonomicky aktivní. Záleží to však na hodnotě vašeho majetku. Pokud si vytvoříte dostatečně velký majetek, můžete přestat pracovat třeba ve čtyřiceti letech a nemusíte čekat na nízký důchod od státu, který bude v poměru k průměrné hrubé mzdě stále menší. A pokud má člověk chuť pracovat (a ne nadávat na živnostníky a majitele firem, že mu nedají práci, ale třeba si své pracovní místo sám vytvoří), dokáže ovládat své výdaje a nežije si nad své poměry, pak v kombinaci se správně zvolenou strategií a s vhodně zvolenými nástroji na zajištění stáří může vytvořit dostatečné finanční rezervy.

Mezi vhodné produkty na zajištění stáří patří takové, které mají potenciál dosáhnout vyššího zhodnocení než je inflace. A zároveň vám toto zhodnocení nesmí sežrat poplatky daného produktu. Nástroj kolektivního investování v podobě otevřených podílových fondů je jeden z těchto produktů, který je vhodný pro vytváření finančních rezerv na stáří. Doplňkové penzijní spoření je další z možných řešení.

Naopak je důležité upozornit na zcela nevhodné používání životního pojištění jako nástroje na vytváření rezerv. Tento produkt se na vytváření rezerv na stáří zkrátka nehodí a daňové úlevy ve spojení s životním pojištěním jsou pouze výsledkem lobingu pojišťoven. Rovněž stavební spoření se nehodí na vytváření rezerv na dlouhém investičním horizontu. O penzijním připojištění se dá říci to samé, penzijní připojištění je zajímavé většinou až pro lidi ve věku kolem 50 let.

Řešení správné strategie na zajištění stáří je však vždy individuální, pro každého může být jiná a zkušení finanční poradci vám s nastavením strategie vždy pomůžou.

OSVČ a odvody

Máte slovo

Dále v pořadu zazněla diskuze na téma, jestli je vhodné pro OSVČ odvádět do I. pilíře více peněz, než které jim jsou vypočteny dle daňového přiznání. Odpověď je jednoduchá, pro člověka to nemá žádný přínos. Je vždy lepší si vytvářet rezervy na své jméno, na svůj účet a v případě potřeby je použít pro své potřeby, než je odvádět do černé díry státního rozpočtu a doufat, že někdy něco dostanu.

Pravidla hry

A poslední věc, je jasné, že pravidla hry v oblasti sociálních dávek, kam výplaty starobních důchodů spadají, určuje stát. Ne každý má možnosti na to, aby mohl spoléhat hlavně na sebe, ale většina lidí tyto možnosti má. Z hlediska stability vašich financí je vždy lepší, když nebudete odkázáni na stát. Nikdy totiž nevíte, co stát vymyslí, jakou změnu stát zavede a jak se vás tato změna dotkne.

 

Přihlásit se k odběru nových článků