Je nám ctí, že jsme se mohli stát odbornou záštitou konference Trust & Wealth Management 2019.

O KONFERENCI: TWM 2019 – Správa rodinného majetku

Konference Trust & Wealth Management bude i v tomto roce hostit řadu českých i zahraničních

osobností, které jako řečníky nenajdete na žádné jiné konferenci v ČR. Tento ročník má nosné téma – Správa rodinného majetku.

Hlavní krédo konference – Přinášet nevšední inspiraci, znalosti a know-how od osobností, které na konferencích v ČR jen tak nepotkáte.

Ekonomika přináší řadu výzev a rizik spojených se správou rodinného majetku, je překvapivé, že 90% ztrát rodinného bohatství je přičítáno vnitřním konfliktům v rodině nebo chybnému chování jednotlivých členů nežli vnějším tržním okolnostem. Ačkoliv statistiky dokazují, že největší hrozbou pro rodinný majetek jsou členové další generace, pokrok rodin v plánování nástupnictví nebo v gramotnosti jednotlivých členů rodiny je pomalý a opakovaně se dopouštějí již známých chyb.

Tato jedinečná akce vám pomůže objevit různé prvky pro správu rodinného majetku, rozvíjet vaše schopnosti, být jistější a lépe připraveni na odpovědnost související se správou rodinného majetku.

V celodenním formátu vystoupí 11 řečníků ve 3 tématických blocích:

1 BLOK: RIZIKA A KONFLIKTY JAKO NEVYHNUTELNÁ SOUČÁST SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ

 • Constantin Kinský – Přístup dynastických rodin ke správě a zachování rodinného bohatství
 • Jan Pavelka – Základní prvky a strategie pro ochranu, řízení a růst rodinného bohatství
 • Řečníka připravujeme – Rizika při správě rodinného majetku
 • Panelová diskuze

2 BLOK: PRVKY SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ V PRAXI

 • Olivia Cooper – Jak pracovat s klienty, aby dosáhli hladké správy rodinného majetku a přechodu bohatství mezi generacemi?
 • Peter Kováčik – Svěřenský fond a jeho praktická role ve strategii ochrany a správy rodinného majetku
 • Stanislav Servus – Význam rodinné ústavy v konceptu plánování nástupnictví
 • Řečníka připravujeme – Family office a jeho využití při správě rodinného majetku v praxi
 • Panelová diskuze

3 BLOK: SPRÁVA RODINNÉHO BOHATSTVÍ VE 21. STOLETÍ

 • Petr Šimčák – Alokace majetku nejbohatších lidí a zákonitosti úspěšné investiční strategie
 • Řečníka připravujeme – Role a odpovědnost správce majetku ve 21.století s pohledu ESG
 • Řečníka připravujeme – Růst bohatství Čechů a tržní příležitosti z pohledu ekonoma
 • Panelová diskuze

Účastníci mají k dispozici:

 • Přístup na všechny 3 části
 • Prvotřídní catering v průběhu celého dne
 • Simultánní tlumočení
 • Video záznam přednášek
 • Networking
 • Na konferenci proběhne autogramiáda Stanislava Servuse kniha – „Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání“

Odkaz na stránky konference: https://www.konference2019.kspscr.cz/