paragrafOd 1.12.2016 bude účinná novela zákona o spotřebitelských úvěrech.  Pokud nebudete mít při dlouhých zimních večerech co na práci, můžete si ho prostudovat například zde.

 

Nejzásadnější změny, které je dobré si připomenout, jsou tyto:

 

Mimořádné splátky a předčasné splacení hypotéky 

Jsou definovány situace předčasného splacení hypoték, kdy banka nesmí požadovat žádnou sankci. Jedná se o případy při  úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka nebo jeho partnera. Zcela bez sankce je to i v případech, kdy končí fixace úrokové sazby. A bez sankce jsou i mimořádné splátky do výše 25 % z celkové výše hypotéky, pokud se splátka provede v měsíci před výročím uzavření smlouvy.

Sankce za předčasné splacení hypotéky v případě prodeje nemovitosti (mimo situací uvedených v předcházejícím odstavci) se bude odvíjet podle toho, jestli úvěr trvá 24 měsíců a více. Pokud ano, pak sankce může být maximálně 1 % z předčasně splacené výše hypotéky, maximálně však 50.000,- Kč. Dalším limitem jsou však ušlé úroky do konce fixace.  Sankce bude ve výši nižší položky z těchto dvou možností.

 

Pokud máte hypotéku sjednanou před datem 1.12.2016, pak se na vás nová pravidla budou vztahovat až od chvíle, kdy vám skončí stávající fixace úrokové sazby a začne vám běžet nové fixační období.

 

Nabídka úrokové sazby na další fixaci hypotéky

Pokud jste měli fixační období 1 rok a delší, banka vám bude muset oznámit novou výši úrokové sazby a výši splátky nejpozději 3 měsíce před koncem fixace.

Klienti tak budou mít více času na reakci, tedy na případné refinancování nebo na vyjednávání se svou stávající bankou.  Tuto změnu hodnotíme velmi pozitivně a i klienti – lajdáci tak budou mít čas na řešení svých závazků na další fixační období.

 

Povinná kontrola schopnosti splácet

Zákon poskytovatelům půjček ukládá povinnost prověřit schopnost žadatele svůj závazek splatit. Poskytovatelé úvěru jsou povinni ověřit závazky klientů oproti záznamům v registrech úvěrů. Pokud se prokáže, že poskytoval toto neprovedl, je smlouva od počátku neplatná a spotřebitel splácí pouze jistinu.

 

Strop na sankce při nesplácení úvěru

Jsou stanoveny maximální sankce v případě prodlení se splácením svého závazku. Dále je dlužníkům, kteří jsou v prodlení se splácením a za svůj dluh ručí nemovitostí, poskytnuta lhůta 6 měsíců na splacení závazku před prodejem nemovitosti.

Přihlásit se k odběru nových článků