Naší snahou při realizaci pojištění jednotlivce nebo rodiny z důvodu ochrany propadu příjmů při nečekané události je změnit názor a vnímání, že pojištění slouží jako vhodný a výhodný nástroj ke zhodnocování peněz.  Opak je totiž pravdou. Pojištění je nástroj ke krytí rizik a jako takový ho musíme brát.

Jak ale správně používat životní pojištění, jak ho správně nastavit, abyste měli sjednanou potřebnou pojistnou ochranu a nestálo vás to zbytečně moc? Na to se dnes podíváme.

Jak už jsem zmínil, pojištění  je nástroj ke krytí rizik. Není to nástroj ke zbohatnutí. ( I když pojistné podvody se bohužel dějí.) Pojištění má krýt propad vašich příjmů v případě zhoršení vašeho zdravotního stavu, ať už se jedná o dočasné zhoršení zdravotního stavu ale i v případě trvalé zdravotní újmy.

Mezi rizika, která mají závažný dopad na finanční situaci vás a vaší rodiny patří především tyto:

1)   invalidita

2)   smrt

3)   dlouhodobá pracovní neschopnost

Mezi rizika, která většinou nemají závažné dopady na vaši finanční situaci, patří:

1)   krátkodobá pracovní neschopnost

2)   pobyt v nemocnici

3)   drobné úrazy

Nejprve rozebereme ty rizika, která většinou nemají závažné dopady na finanční situaci rodiny, přesto jsou dost často tyto rizika přeceňována a neodbornými zprostředkovateli doporučována.

Pokud marodíte třeba dva týdny, váš propad příjmů je minimální a tento propad příjmů se dá nahradit čerpáním peněz z rezerv. Nepotřebujete tedy mít připojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pokud se vám stane nějaký úraz a vy za měsíc můžete zase pracovat, váš finanční propad je také velmi malý a také se dá elegantně vyřešit čerpáním z finančních rezerv. To samé se dá říct o pobytu v nemocnici. Pokud jste v nemocnici několik dnů, vaše peněženka to moc nepocítí a vaše rezervy vám opět pomůžou.

Někdo může namítnout, že chce, aby mu pojišťovna plnila za každou drobnost. Na to má samozřejmě každý právo, aby si pojistil všechna rizika, která lze sjednat, z dlouhodobého hlediska je ale lepší tyto věci pokrýt rezervami.

A jdeme na rizika, která dost často přináší vysoké finanční ztráty.  Jedním z těchto rizik je riziko invalidity. Invalidním se můžete stát buď z důvodu úrazu a nebo nemoci. Častějším je invalidní důchod z důvodu nemoci, z důvodu úrazu se stává invalidními cca 7% ze všech lidí, kterým je přiznán invalidní důchod.

Invalidita se dělí na I, II a III. stupeň, s tím, že III. stupeň je ten nejtěžší stupeň, ve starém názvosloví se jedná o plný invalidní důchod. V případě, že se tedy dostanete do invalidního důchodu a splníte definici pojistné události, která je napsaná v pojistných podmínkách vaší smlouvy, pojišťovna vám vyplatí sjednanou částku. Částka by měla být tak vysoká, aby vám vykompenzovala ztrátu vašich příjmů a zároveň pokryla případné zvýšení výdajů až do důchodového věku. V reálu se jedná o částku v řádech milionů.

Pokud se vám stane vážný úraz a zanechá vám trvalé následky, váš propad příjmů může být opět značný. I toto riziko se dá pojistit, jmenuje se trvalé následky úrazu a pojistná částka by měla být obvykle minimálně 1.000.000,- Kč. Z tohoto rizika vám pojišťovna bude plnit i v situaci, kdy sice máte trvalé následky úrazu, ale nebyl vám přiznám invalidní důchod.

V případě smrti je finanční dopad opět zřejmý. Pokud zemře hlavní živitel rodiny, rodina se může dostat do velkých finančních problémů. A pokud má rodina ještě nějaké dluhy, tak i ty v případě úmrtí můžou přinét velké problémy. Je třeba upozornit na to, že někdy se zapomíná rozlišovat mezi smrtí a smrtí úrazem. Smrt v pojistných smlouvách zahrnuje smrt jakýmkoli způsobem (smrt nemocí, smrt úrazem, sebevražda). Smrt úrazem se vztahuje pouze na smrt následkem úrazu a tudíž klient není ochráněn v případě úmrtí z důvody rakoviny, infarktu a podobně.  Pojistná částka pro případ smrti  by měla být dostatečně vysoká, aby zajistila zbytek rodiny dle vašich představ.

Posledním rizikem, které může mít velmi negativní vliv na rozpočet rodiny, je dlouhodobá pracovní neschopnost (třeba i s následnou invaliditou). Na dlouhodobou pracovní neschopnost potřebujete buď mít velké rezervy a nebo mít sjednané pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Smysl dává toto připojištění s plněním až  od 29. nebo 62. Dne. Připojištění je pak levnější než s plněním od 1. nebo 15. Dne, ale dostatečně kryje propad příjmu při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby vám měsíční pojistné plnění dorovnalo propad mezi příjmem a nemocenskou.

O konkrétním řešení je však vždy dobré se poradit se zkušeným odborníkem, který s vámi navrhne a vypočítá odpovídající pojistné částky. A také bude vědět, který produkt má jaké výluky, protože ty jsou u pojistných produktů velmi důležité.