Zajištění na stáří tvoří velmi důležitou část v portfoliu osobních financí. Rezerva na stáří se dá vytvářet různými způsoby, některé budou méně efektivní, některé více efektivní. Mezi nejčastější nástroje pro běžnou klientelu patří investiční životní pojištění a podílové fondy. Investiční životní pojištění se skládá z rizikové části a z investiční části – podílových fondů.

Dnes si ukážeme,  jaký vliv má na konečný výsledek, tedy na vytvořenou finanční rezervu, vstupní poplatek. Ukážeme, jak  vaše investice dopadne v „průměrném“ a „levném“ investičním životním pojištění. A také si ukážeme, jaké jsou odměmy pro distribuci, pojišťovnu, investiční společnost a pro ostatní subjekty, které se účastní finančních transakcí. Kalkulačky k výpočtům dodal Ondřej Záruba ze společnosti Comsense Capital s.r.o.

Modelový příklad, který si ukážeme, má následující parametry:

Měsíční úložka 2.000,- Kč

Doba investování 30 let

Předpokládaná inflace 2,5 % ročně

Předpokládaný hrubý výnos 8 % ročně

Výsledek je pro zjednodušení zobrazen bez zdanění výnosů u investičního životního pojištění.

 

Varianta 1: Investice do podílových fondů s předplaceným vstupním poplatek, vstupní poplatek 3,5 %  z celkové investované částky , TER 2 % ročně (TER znamená Total Expensive Ratio – celková nákladovost fondu)

Investice předplacený poplatek

V tomto případě klient nominálně vydělá 1.058.573,- Kč. Distribuce, tedy investiční zprostředkovatel vydělá za prodej a servis 154.823,- Kč. Asset management, tedy investiční společnost, vydělá 129.623,- Kč. Do položky ostatní patří například náklady depozitáře a  auditora, kteří mají svou roli danou zákonem. Vše je vyjádřené v nominální hodnotě peněz.

Investice předplacený poplatek postupně

A tady už vidíme nominální a reálné vyčíslení zisku vedle sebe. Reálný zisk je to, co nás ve výsledku zajímá.

 

Varianta 2: Investice do podílových fondů se vstupním poplatkem strhnutým z každé platby, vstupní poplatek 5 %, TER 2 % ročně

Investice poplatek postupně

V případě strhávání poplatku z každé platby je zisk pro klienta o něco málo vyšší, ale není to nic dramatického. Vstupní poplatek má tedy na výsledný zisk malý vliv. Za předpokladu, že dodržíte investiční horizont.

Investice průběžný poplatek reálně

V reálné hodnotě je zisk klienta o 20.000,- kč vyšší.

 

Varianta 3: Investice přes průměrné investiční životní pojištění, počáteční náklady 180 % ročního pojistného, TER na straně pojišťovny 1 % ročně, měsíční poplatek za správu smlouvy 30,- Kč, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 5 %

IŽP nákladné

Zde je namodelována investice přes průměrné investiční životní pojištění se zdvojeným manažerským poplatkem. Odměna pojišťovny je více než slušná. Manažerský poplatek má na vývoj investice velký vliv.

IŽP nákladné reálně

Reálný zisk pro klienta je v tomto případě velmi malý. I po započtení daňových úlev klient těžce prohrává, v porovnání s přímou investicí do podílových fondů. A to není počítáno se zdaněním výnosů, dle platné legislativy ČR.

 

Varianta 4: Investice přes „levné“ investiční životní pojištění, počáteční náklady 150 % ročního pojistného, TER na straně pojišťovny 0 % ročně, měsíční poplatek za správu smlouvy 20,- Kč, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 2,5 %

IŽP nízkonákladové

A nyní máme namodelováno jedno z nejlevnějších investičních životních pojištění. I v tomto případě klient vydělá méně peněz, než u investice napřímo do podílového fondu. Za povšimnutí stojí podstatně nižší výnos pro pojišťovnu než u IŽP se zdvojeným manažerským poplatkem.

IŽP nízkonákladové reálně

A ještě vyjádřeno reálně. Klient opět prohrává, ve srovnání s přímou investicí do podílových fondů. A opět není počítáno se zdaněním výnosů.

 

Jaké ponaučení tedy z těchto čísel můžeme odvodit?

  • Vstupní poplatek má na investici malý vliv, který není zanedbatelný, ale rozhodně není významný.
  • Velmi významný vliv na investici má celková nákladovost fondu (ukazatel TER). Čím vyšší TER, tím nižší čistý výnos pro klienta.
  • Investování přes investiční životní pojištění se opravdu nevyplatí. Pojišťovna je velmi drahý mezičlánek.
  • Pokud jste poradce nebo zprostředkovatel a chcete ve financích podnikat dlouhodobě, tedy být přidanou hodnotou pro klienta a být za to zaplacený, používejte přímé investování, bez pojišťovny.
  • Nesmíme zapomenout zmínit i flexibilitu v případě investování napřímo. Investice napřímo umožňují měnit fondy, umožňují jednoduché přerušení plateb, můžete provádět výběry kdykoli.Dále je třeba zmínit i nedanění výnosu, pokud investice trvá déle jak 3 roky.

 

 

O vhodné strategii tvorby dlouhodobých rezerv  se můžete poradit s našimi členy.

Přihlásit se k odběru nových článků