Asociace finančních poradců České republiky, spolek  vzniká za jednoznačným účelem. Rozhodli jsme se reagovat na zejména v poslední době nový prvek, který se objevuje na českém finančním trhu, a to je neustálá degradace práce finančního poradce.

Různé subjekty, převážně soukromé, využívají současného stavu k cílené propagaci a útokům na finančně-poradenský trh jako celek. Jakkoliv cítíme, že je třeba veřejnost neustále informovat o nekalých praktikách, které se na trhu dějí, nesouhlasíme zásadně s formou, kterou tyto subjekty volí, a už vůbec ne s tím, že jsou všichni lidé působící v naší branži očerňováni jednou barvou. Děje se tak bohužel bez možnosti jakékoliv obrany a reakce, z čehož usuzujeme, že se jedná o pouhé jednostranné podání věci.

Samozřejmě víme, že se na trhu dějí věci, kterým je třeba bránit. Etická a pro klientsky nastavená práce je pošpiněna jednáním lidí, jejichž jediným cílem je zisk.

Na druhou stranu je zde ovšem celá řada poctivých a slušných lidí, kteří svou práci vykonávají jako poslání a řemeslo. Jejich dlouhodobým motivem je spokojenost klienta. Chápou, že jedině spokojený klient je tou nejlepší reklamou. Původně samoregulační prvek volného trhu se neprojevil a zmíněné aktivity směřující k informovanosti občanů těmto subjektům nedávají žádný prostor k vyjádření. Proto považujeme tyto aktivity za informačně nevyvážené.

Kritéria vstupu do našeho oboru jsou téměř nulová. Pracovat jakožto finanční poradce dnes může téměř každý. Zároveň tu chybí důraz na vzdělávání veškerých vrstev obyvatelstva, co se týká finanční gramotnosti a práce s penězi. Díky tomu se na finančním trhu můžou dít nešvary, které se dějí.

Asociaci zakládáme s cílem trvalého působení na situaci na českém finančním trhu a státní instituce. Chceme vytvořit skupinu 100 nezávislých kvalitních finančních poradců, kteří poskytují dobrá řešení pro své klienty a přistupují ke klientovi s náležitou odbornou péčí. Plánujeme podniknout kroky k tomu, aby byli lidé lépe vzděláváni o tom, jak správně hospodařit se svými penězi.

Členem naší asociace se může stát pouze poradce s minimálně tříletou praxí v oboru a registrací u ČNB. Dále je povinnost složit vstupní zkoušku, prověřující odbornou způsobilost každého adepta.

Pomocí tohoto systému chceme zajistit, aby členství v asociaci bylo vnímáno s patřičným respektem a stalo se symbolem kvalitní a zodpovědné práce každého poradce.