Novela zákona o daních z příjmuStavební spoření je jeden z nejrozšířenějších produktů v ČR. A z důvodu velké výhodnosti jeho první verze bylo zcela běžné, že se ono stavební spoření sjednávalo na každého člena rodiny. S příchodem nového občanského zákoníku však přichází nemalý problém ve chvíli, kdy dochází na výpověď stavebního spoření nezletilého dítěte.

Výrazné ztížení výpovědi stavebního spoření sjednaného na dítě, které ve chvíli žádosti o ukončení ještě nedosáhlo věku 18 let, má jediný záměr – ochránit dítě před „špatným“ rozhodnutím rodičů. Dříve stačilo zaslat na patřičnou stavební spořitelnu žádost o ukončení stavebního spoření s výplatou prostředků. Stačilo si ověřit podpis na této žádosti a pak už jen čekat na finance.

Nyní musí tuto žádost schválit tzv. opatrovnický soud, u něhož bude dítě zastupovat určený opatrovník z úřadu sociální péče.

A jak to tedy funguje v praxi?

Předně je potřeba počítat s tím, že se jedná o relativně zdlouhavý proces, konkrétně náš případ trval od srpna 2014 až do března 2015, tedy 8 měsíců a je lépe se připravit na to, že se může cokoliv zadrhnout a raději s penězi nepočítat dříve než za rok.

K soudu je třeba mít aktuální výpis z účtu daného stavebního spoření tak, aby co nejpřesněji seděla požadovaná částka, která se bude projednávat u soudu, s částkou, která se pak bude následně skutečně vyplácet.

Dále, a to je ta nejdůležitější část, je třeba mít připravený přesný rozpočet, co se s penězi bude dělat. Důležité je brát v potaz, že důvod zrušení musí být přínosný pro ono nezletilé dítě. Tedy pokud padne u soudu, že si za tyto peníze chcete pořídit nové auto, je téměř jisté, že soud zrušení nepovolí. Naopak v případě, že záměrem rušení je potřeba financí na rekonstrukci dětského pokoje, potom by neměl být problém (rekonstrukce dětského pokoje byl i náš případ).

Dalším důležitým bodem je mít k soudu připraveno, co se bude dít s případným přebytkem vyplacených financí. Tedy například pokud bude důvodem zmíněná rekonstrukce, která bude stát 100 000 Kč, ale výplata prostředků ze stavebního spoření bude 120 000 Kč. I těchto 20 000 Kč je třeba použít ve prospěch dítěte. Dobrou a hlavně fungující možností je vložit tyto finance například na spořicí účet, který ovšem musí být veden přímo na jméno tohoto dítěte.

Soud se velmi pravděpodobně zeptá i na možnost opětovného založení nějakého spoření s pravidelnou úložkou (jelikož rušené stavební spoření tímto typem produktu je). Pokud o takový typ produktu nemáte zájem, potom je dobré dát odpověď typu, že již nemáte z čeho spořit a tedy tento typ produktu je pro Vás nevýhodný.

Toto je víceméně vše z toho důležitého, co může u soudu proběhnout.

Nicméně, než k samotnému soudu dojde, je třeba pochopitelně nejdříve podat Návrh na udělení souhlasu s právním jednáním za nezletilého ve věci výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Tento návrh musí opět obsahovat určité nezbytnosti a být správně sepsán.

Přejeme vám štěstí a hodně trpělivosti při vypovídání stavebního spoření vašeho nezletiletého dítěte.

Robert Stejkora