Tento rozhovor s Arturem Petržilkou  byl zpracován pro jedno médium, ve finále jsme se však nedohodli na podmínkách zveřejnění a tak nám tento rozhovor zůstal ke zveřejnění na naše stránky. Nyní vám ho tedy přinášíme.

 

PetržilkaO snahách založit nějakou komoru, sdružení apod. vím snad deset let. Až vy jste založili „alespoň“ spolek – jak k tomu došlo?

V roce 2013 dostalo několik lidí z oboru nápad založit občanské sdružení, které bude sdružovat zkušené finanční poradce ze sektoru brokerpoolových společností. Poradce, kteří mají svou práci rádi, chtějí v oboru působit dlouhodobě a k práci přistupují svědomitě a zodpovědně. Cílem je zviditelnit odborníky ve finančním poradenství a hájit zájmy koncových finančních poradců, jejichž zájmy jsou často odlišné od majitelů velkých zprostředkovatelských společností.

 

Takže šlo spíš o to, dát dohromady skupinu lidí, kteří chtěli dělat skutečné poradenství?

Ano, je to tak. Stále jde o to dát dohromady profesionály, kteří chtějí být osobnostmi na poli finančního poradenství. I v dnešní době je ve finančním poradenství stále velmi málo osobnost, tedy aspoň těch pozitivně známých a zároveň ty osobnosti jsou velmi málo vidět. Pokud má mít finanční poradenství dobré jméno, je třeba trh pročistit a zároveň zviditelnit profesionály, kteří svou práci odvádějí velmi kvalitně. Většina lidí na trhu se však zatím schovává za velké společnosti, to se ale do budoucna bude měnit. Tento trend již pár let pozorujeme.

 

Změnil se nebo vyvinul původní záměr? Zůstáváte třeba stále u individuálního členství?

Původní záměr se nezměnil, stále je to o tom zviditelňovat kvalitní finanční poradce ze sektoru brokerpoolových společností, dát dohromady skupinu odborníků, kteří chtějí férové finanční poradenství. Členství je samozřejmě stále jen a pouze pro koncové finanční poradce, pro ty, kteří pracují s klientelou. Jak už jsem zmínil, zájmy majitelů velkých společností jsou odlišné od zájmů finančních poradců.

 

Ale mnoho z vás má vlastní firmy (ty majoritu VALfin, další členové InInvest atd.) – nejde tedy spíš o koordinaci firemních vizí?

O koordinaci firemních vizí nejde, jde o aktivity směřující ke zlepšení finančního poradenství v ČR. Působit můžeme několika způsoby, legislativní cesta je bohužel velmi zarubaná, takže nám zbývá mediální a vzdělávací činnost.

 

Ale třeba váš prezident Vladimír Švorba žádnou svou firmu nemá…

Většina našich členů nemá  žádnou společnost, ani Vláďa nestaví žádný tým poradců. Má své klienty, o které se stará, věnuje se naplno práci finančního poradce a práci pro AFP ČR. To je pro nás zcela klíčové, zda se poradce věnuje své klientské práci. Já sám osobně se taktéž věnuji klientské práci, která mě živí. Nestavím nějakou velkou společnost. VALFin má v současnosti 10 poradců.

 

A co kdybych byl, řekněme z Fincentra (to není v AFIZ ani v USF) – mohl bych do vaší asociace?

Není to o tom, jestli je a nebo není v USF a nebo v AFIZU. Fincentrum je klasická MLM společnost, z našeho pohledu jedna z těch lepších MLM společností, ale stále je to MLM, se všemi svými nevýhodami a nedostatky. A jelikož z vlastních zkušeností víme, že MLM model do finančního poradenství nepatří a Fincentrum je MLM společnost, pak se poradce z Fincentra bohužel členem stát nemůže.

 

Do masmédií jste se dostali nedávno reakcí na explozi v OVB – je váš názor na MLM opravdu tak vyhraněný? Každá větší struktura musí přece mít levely řízení…

Náš názor je vyhraněný na MLM ve finančním poradenství. MLM model je jistě zajímavý pro masivní distribuci produktů, kde není třeba žádná odbornost. Ve financích to je však hlavně o odbornosti. A ta se v MLM obvykle moc nenosí, samozřejmě čest všem výjimkám, i v MLM se najdou kvalitní poradci. Pokud však máte model řízení, kde je nad vámi 5 až 10 úrovní, tak tam nemáte moc šanci se kvalitní klientkou/poradenskou prací uživit, protože na vás zůstane málo peněz. A tak je práce v MLM hlavně o náboru a plnění produkce, abyste zůstal na současné pozici a případně i povýšil, kvalita práce (a tím nemyslím procentní proplacenou smluv, jež je často měřítkem kvality v MLM) zkrátka není důležitá, klient není na prvním místě (opět – čest výjimkám, které potvrzují pravidlo). Naprosto v pohodě dostačuje jedna až dvě úrovně řízení.

 

Myslíte tedy, že vývoj regulace/dohledu by měl pomoci alespoň trochu zlepšit vnímání finančního poradenství?

Zatím to vypadá, že pokud bude mít vývoj regulace nějaký dopad na vnímání finančního poradenství, tak jen velmi malý. Důležité bude, jestli díky delší stornolhůtě u ŽP část zprostředkovatelů (zlatokopové) skončí. Pokud ano, pak to může být posun k lepšímu. A co se týká hypotečních úvěrů, tak se necháme překvapit, jak náročné budou zkoušky, jestli to nebude jen formalita jako v případě zkoušek na PPZ. Také jsme zvědaví, zda se v oblasti hypoték zavede storno a ručení provizí. Všechna tato regulace může vést k tomu, že hodně lidí v oboru skončí,pak by to znamenalo, že bude méně finančních poradců na trhu a tím pádem nebudou tzv. na každém rohu, tedy nepřímo se může zlepšit vnímání naší branže z pohledu kleintů.

 

Je ještě něco, co byste rád závěrem chtěl řící?

Závěrem bych rád řekl, že nejdůležitější a často ještě stále opomíjenou perspektivu finančního poradenství vidím v investicích. V souvislosti s PSD2, zde vidím další příležitosti, pokud banky budou muset otevřít API jejich internetového bankovnictví, pak bude jednodušší pro investiční zprostředkovatele a poradce spravovat jejich celkový majetek, který je dost často (zatím ještě) uložen ve vkladových produktech. Jak být na tuto příležitost, ale nejen na tuto, připraven chceme vzdělávat naše členy v rámci AFPČR. Rozhodně se mají na co těšit. Finanční poradenství je především o vzdělávání.

Děkujeme za rozhovor.