Proč Asociace finančních poradců České republiky?

Asociace finančních poradců České republiky, spolek  vznikla za účelem propagace jednoduchých myšlenek, které jsou podle našeho názoru správné. Impulsem pro vznik Asociace byly marketingové aktivity jisté společnosti, které vznikly za podpory peněz z evropských dotací. Tyto marketingové aktivity nedělají rozdíl mezi dobrým a špatným finančním poradcem, mezi zkušeným poradcem a začátečníkem, mezi poradcem s etickým přístupem a zlatokopem. Jen se snaží degradovat práci finančního poradce a propagovat svůj vlastní byznys.

Je nám jasné, že každý obor má své stinné stránky a nejinak tomu je i v oboru finančního poradenství. Finanční poradenství ale má i své kladné stránky a je třeba ukazovat i je. Ne všichni finanční poradci jsou špatní, ale zdaleka ne všichni finanční poradci jsou dobří.

Finanční poradenství se v minulých letech degradovalo zlatokopectvím a neustálým náborováním téměř kohokoli. Situace se bohužel stále nemění a stále tu existují společnosti, které staví obchodní sítě bez ohledu na kvalitu nabízené služby. Některým tento obchodní model prochází, jiní za to dostávají pokuty od ČNB, jiným společnostem utíkají poradci.

Obchodní modely těchto firem jsou založeny na diskutabilních myšlenkách, například že každý může být odborník na finance, že je dobré spořit v pojistných produktech, že poškozování klientů je v pořádku. Chceme působit tak, aby stinné stránky finančního poradenství byly stále menší.

Mezi základní myšlenky, které šíří naše Asociace, se dají zařadit tyto myšlenky:

Pojištění není spoření

Poradce nemůže dělat každý

Investice jsou srdcem finančního plánu

Hypoteční úvěr jako životní investice

Daňové úlevy jako danajský dar

Vzdělávání není nikdy dost

Jméno poradce jako osobní značka

Naše myšlenky nyní lehce rozeberu:

1)   Pojištění není spoření – pojištění se má používat výhradně jako nástroj na krytí rizik. Na spoření a investování se mají použít spořící a investiční produkty, které jsou většinou flexibilnější a likvidnější a pro klienta poplatkově příznivější.

2)   Poradce nemůže dělat každý – český zprostředkovatelský (poradenský) trh je založen na takzvaném multilevel marketingu, kde se primárně nehodnotí kvalita práce u klienta, ale kvantita při náboru. Tento systém přitahuje mimo jiné i velké množství lidí, kteří chtějí rychle zbohatnout, bez ohledu na kvalitu. Kritéria vstupu do oboru jsou téměř nulová (výuční list, případně maturita). Česká republika je zemí s nejvyšším počtem zprostředkovatelů v poměru k počtu obyvatel. Poradce (zprostředkovatele) (a radit lidem ohledně peněz) tak může dělat téměř každý. Je proto třeba tuto situaci vyřešit a podstatně změnit kritéria vstupu do oboru.

3)   Investice jsou srdcem finančního plánu – věříme, že investice jsou jediný smysluplný způsob, jak si plnit dlouhodobé finanční cíle, jak se v budoucnu nestát závislým na státním důchodu, resp. jak vzít odpovědnost sám za sebe do vlastních rukou. Věříme, že naší poradenskou činností dokážeme měnit budoucnost našich klientů a naši profesi vnímáme jako poslání.

4)   Hypoteční úvěr jako životní investice – hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření je pro většinu obyvatel České republiky milionové rozhodnutí, které dokáže ovlivnit kvalitu života po celý zbytek života. Toto rozhodnutí si zaslouží náležitou odbornou péči, která se klientům dost často nedostává. Výsledkem je pak negativní ovlivnění zbytku života a klient pak řeší nezáviděníhodné situace. Bohužel se jedná o oblast, která není zákony České republiky vůbec upravena.

5)   Daňové úlevy jako danajský dar – daňové úlevy v oblasti životního pojištnění a doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění) motivují občany ke špatným rozhodnutím, které je například spoření v životním pojištění nebo spoření v produktech, které dlouhodobě prohrávají s inflací. Rovněž daňové úlevy u životního pojištění v rámci firemních benefitů nejsou přínosné pro všechny strany, hlavně tedy pro zaměstnance.

6)   Vzdělávání není nikdy dost – dokonalý svět zřejmě nikdy nebude existovat, ale  kvalitní vzdělávání a informace, které vedou ke zlepšení situace na finančním trhu a snížení informační asymetrie vnímáme jako chvályhodné a přínosné.

7)   Jméno poradce jako osobní značka – Na poradenském (zprostředkovatelském) trhu se poradci většinou schovávají za svoji servisní organizaci. Každý poradce by však měl propagovat své jméno, svoji osobní značku a své kvalitní služby.

Sluší se ještě uvést , jak si představujeme finančního poradce a finančního zprostředkovatele.

Finanční zprostředkovatel je obchodník, který klientovi zprostředkuje produkt bez ohledu na to, jestli je tento produkt pro klienta vhodný. Zprostředkovatel je odměněn provizí od finanční instituce za sjednání finančního produktu.

Finanční poradce je člověk, který klientovi poskytuje odborný názor na řešení jeho potřeb.  Výsledkem služby může být buď realizace a nebo nerealizace konkrétního řešení. Finanční poradce upozorní klienta na všechny možné výhody a nevýhody daného řešení. Poradce je placen buď klientem nebo provizně od finanční instituce nebo kombinací těchto variant. Ani v případě provizně placeného poradenství nepracuje pro klienty „zdarma“. Důležitý je etický přístup a odpovědnost.

Závěrem, z Asociace chceme vybudovat viditelné a důvěryhodné sdružení, které se stane symbolem kvalitní a zodpovědné práce pro každého poradce a které bude úspěšně kultivovat finanční poradenství v České republice.

 

 

 

Přihlásit se k odběru nových článků