Jeden z cílů, který jsem převzal po předchozím vedení Asociace a který jsem si chtěl splnit bylo pokoření magické hranice 100 aktivních členů. Mám obrovskou radost, že se nám to v roce 2022 i přes bouřlivé roky s pandemií úspěšně podařilo.

K dnešnímu dni oficiálně evidujeme 103 členů, kteří patří mezi špičku poradenského trhu v České republice a i nadále se budeme snažit zvyšovat úroveň finančního poradenství a propagovat poradenství placené klientem.

Úspěšně se nám daří dostávat se do podvědomí široké veřejnosti jako organizace, která sdružuje profesionální finanční poradce a které mohou lidé důvěřovat. A díky aktivní spolupráci s Institutem ekonomického vzdělávání (https://inev.cz), se nám také daří zvyšovat finanční gramotnost na středních a základních školách.

Pokud se chcete připojit k naší rozrůstající se komunitě, možnost bude opět od 1.1.2023.

Proč zavíráme dveře?

Je to jednoduché. Naši komunitu už bych nazval takovou větší rodinou. To znamená, že se navzájem dobře známe, pomáháme si, důvěřujeme si, sdílíme mezi sebou zkušenosti. Bez kapky závisti nebo skrytých úmyslů. A představte si, že by neustále chodili noví a noví členové, kteří by neměli dostatek prostoru se začlenit a vytvořit si mezi sebou potřebnou důvěru.

Z toho důvodu jsme se rozhodli každý rok dát příležitost pouze omezenému počtu poradců. A všichni tak budeme mít navzájem dostatek času se poznat. V roce 2022 nás čeká plno výzev a úkolů a já jsem neskutečně rád, že se nám daří nadchnout pro naši vizi i ostatní.

Sledujte nás na Facebooku nebo LinkedIn a pokud již teď víte, že do toho jdete s námi, pošlete přihlášku ke členství.

Ještě jednou díky za důvěru, kterou do nás vkládáte.

Michal Doubek
Prezident Asociace finančních poradců České republiky