Pokud se dostanete do situace, kdy budete muset předčasně doplatit váš hypoteční úvěr (například z důvodu zhoršení vaší ekonomické situace, rozvodu, stěhování nebo jiných důvodů), vystavujete se riziku sankce (smluvní pokuty), ze strany vaší banky, která obvykle nebývá malá. Jak vysoká bude případná sankce za předčasné splacení, o tom rozhoduje znění vaší úvěrové smlouvy a také vaše banka.

Úvěrová smlouva buď zahrnuje maximální sankci za předčasné splacení, nebo se odkazuje na sazebník banky. Banka má možnost tuto sankci snížit, případně vám ji zcela odpustit, ale záleží to jen na dobré vůli banky. Smluvní pokuta totiž může znamenat zajímavý příjem pro banku a tak musíte pro snížení této sankce uvést pádné důvody a uvést je v ten pravý čas. Pak máte šanci, že sankce nebude tak vysoká a část nebo celá sankce vám bude prominuta.

K datu 17.9.2015 mají banky v sazebníku poplatků uvedeny tyto informace:

tabulkapredcasnesplaceni

Ad Komerční banka: V úvěrové smlouvě je to obvykle uvedeno takto:

Vzorec pro výpočet úhrady:   Ú= J x i x Q /400  , kde

Ú = úhrada,

J = předčasně splácená vyčerpaná jistina Úvěru nebo její část,

i = aktuálně platná úroková sazba p. a. dosazovaná ve formě arabských číslic bez použití percentuálního vyjádření (např. úroková sazba ve výši 3,5 % bude dosazována do vzorce vždy jen jako \„3,5\“, nikoliv \„3,5/100\“),

Q = počet zbývajících čtvrtletí ode dne předčasného splacení do konce platnosti aktuálně dohodnuté úrokové sazby zaokrouhlených na celé číslo dolů.

Ad Sberbank: Pokud poplatek převedeme na roční vyjádření, tak je to přibližně 4,2 % p.a.

Z tabulky je tedy vidět, že předčasné splacení hypotečního úvěru není rozhodně levná záležitost a vyplatí se tedy pečlivě zvážit nastavení fixace hypotečního úvěru vzhledem k událostem, které může život přinést, a které můžou vést k nutnosti předčasného splacení.

Banky v současném období nízkých úrokových sazeb lákají klienty na co nejdelší fixační období, aby si příjem z úroků placených klientem zajistily po co nejdelší možnou dobu. Klienta si zavážou na velmi dlouhou dobu, a v případě předčasného splacení jsou oprávněny si naúčtovat značnou sankci.

Klient by však měl vidět i rizika dlouhé fixace, předvším pak ztrátu flexibility v průběhu trvání období fixace. Nízká úroková sazba se totiž se změnou životní situace může výrazně prodražit.

Vzhledem k plánovaným novelám zákona upravující poskytování hypotečních úvěrů v návaznosti na směrnici Evropské unie je možné, že se již v příštím roce dočkáme změny, a poplatky za předčasné splacení budou podstatně nižší. Na to se však v současné době nelze spoléhat, protože konkrétní aplikace směrnice Evropské unie do českého práva ještě není stanovena. Při řešení financování vašeho bydlení se proto vždy raději obraťte na odborníky. V případě potřeby se můžete obrátit na naše členy.

Přihlásit se k odběru nových článků