Ne daňovým úlevámZákon o dani z příjmu říká, že každý daňový poplatník (fyzická osoba) si může od základu daně odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období při splnění určitých podmínek částku ve výši maximálně 12.000,- Kč. Je tato daňová úleva zajímavá? Odpověď najdete v následujícím textu.

 

Daňové úlevy ohledně životního pojištění  jsou platná od 1.1.2001, kdy vstoupila v platnost novela zákona o dani z příjmu. Od roku 2001 se ekonomická situace trochu změnila. Dnes platí sazba pro daň fyzických osob ve výši 15%, dříve byla progresivní daň, se sazbou 15 až 32%. Rovněž pojistné produkty měly o trochu nižší poplatkovou strukturu, než mají dnes.

Ná názorném příkladu si ukážeme, jaké poplatky se klientovi strhnou, když chce využívat daňové úlevy a má pár let do důchodu. Minimální délka pojistné smlouvy pro uplatnění daňové úlevy je totiž 5 let.

Poplatky, které klient zaplatí, jsou tyto:

Akviziční poplatek

Správní poplatek

Inkasní poplatek

Alokační poplatek

Ještě existuje manažerský poplatek, s kterým se v tomto příkladu zabývat nebudeme z důvodu zjednodušení. Na relativně krátkém pětiletém horizontu budeme totiž počítat s čistým zhodnocením (ve kterém už je manažerský poplatek započítaný).  Rovněž vezmeme v potaz skutečnost, že je třeba zaplatit daň z dosaženého výnosu. Nesmíme rovněž zapomenout započítat inflaci, takže ve finále budeme počítat s téměř nulovým reálným zhodnocením. Raději tedy reálné zhodnocení dáme nulové a případ je o hodně jednodušší.

Měsíční platba bude ve výši 1000,- Kč, tak, aby byla daňová úleva využita na 100%.  Tabulka nám ukazuje jednotlivé poplatky.

 

  1000 Kč běžné pojistné
Poplatková struktura měsíčně
Produkt Akviziční Správní Inkasní Alokační celkem
Kooperativa 7BN 96 Kč 30 Kč 0 Kč 30 Kč 156 Kč
ČPP Evoluce 80 Kč 35 Kč 12 Kč 25 Kč 152 Kč
Pojišťovna ČS Flexi 111 Kč 35 Kč 10 Kč 30 Kč 186 Kč
ČSOB Forte 105 Kč 35 Kč 5 Kč 50 Kč 195 Kč

 

Jak je tedy vidět, poplatky dělají 15 až 19,5% z každé platby. To je celkem dost, nemyslíte? Pojďme si tedy ještě ukázat porovnání nákladů na 5 let ve srovnání s daňovou úlevou.

 

 

 

Náklady za 5 let celkově

Daňová úleva za 5 let celkově

Produkt
Kooperativa 7BN

9360 Kč

9000 Kč

ČPP Evoluce

9120 Kč

9000 Kč

Pojišťovna ČS Flexi

11160 Kč

9000 Kč

ČSOB Forte

11700 Kč

9000 Kč

 

Ano, vidíte správně, daňové úlevy jsou ve všech případech nižší, než náklady, které klient zaplatí.A podobná (většinou i horší) čísla platí i na delším časovém horizontu. Komu se tedy daňové úlevy vyplatí, když ne klientovi?

1)   pojišťovně

2)   pojišťovacímu zprostředkovateli

3)   státu? Zřejmě ne, ale lobby pojišťoven bylo a je velmi silné.

Legislativa ohledně daňových úlev z životního pojištění se asi nezmění, vy ale už teď víte, jak je to s tím doopravdy a nebudete využívat něčeho, co pro vás nemá žádný přínos. Pojištění nebylo a není vhodné na spoření a ani daňové úlevy to nezachrání.