PilířeNení snad v naší zemi nikdo, kdo by v souvislosti se zajištěním na stáří neslyšel o takzvaných pilířích. První pilíř, druhý pilíř, třetí pilíř, někdy i čtvrtý pilíř. Čert aby se v tom vyznal. Jak to tedy s těmi pilířemi je?

I.pilíř

Prvním pilířem se myslí povinný státní systém zabezpečení, ze kterého se vyplácí starobní, invalidní, vdovské a sirotční důchody.  Jedná se o systém, který se dá srovnat s průtokovým ohřívačem , s tím rozdílem, že v prvním pilíři se ty peníze ani neohřejí. Ekonomicky aktivní občané odvádějí peníze do prvního pilíře a lidé, kteří splňují podmínky pro výplatu starobního, invalidního, vdovského nebo sirotčího důchodu, tyto peníze z prvního pilíře čerpají.

Tento průběžný systém nevytváří žádné rezervy, všechny peníze se spotřebují a většinou se ještě musí sáhnout na jinou hromádku, aby byly příjemci dávek uspokojeni. Nás v tomto článku zajímá hlavně starobní důchod z prvního pilíře. Tento systém je o vysoké solidaritě. Rozdíly mezi vyplácenými důchody nejsou velké, člověk, který měl vysoce naprůměrné příjmy, bude mít z prvního pilíře jen lehce nadprůměrný důchod.

 

II.pilíř

Druhým pilířem se myslí systém, který vznikl  v roce 2012, s účinností od 1.1.2013, v rámci velké penzijní reformy.   Tento druhý pilíř je dobrovolný a umožňuje vyvedení části peněz z prvního pilíře do druhého pilíře, ale pod podmínkou, že část peněz do druhého pilíře přispějete i ze svého. Druhý pilíř je ještě malé mimino a už mu současní vládní politici vyhrožují smrtí.  Jestli opravdu bude druhý pilíř zrušen a pokud ano, jakým způsobem, je zatím ve hvězdách. Druhý pilíř má zcela jistě své výhody i nevýhody a některé nevýhody jsou až moc veliké. Každopádně pilíř na podobném principu funguje v dosti zemích Evropské unie a svůj význam zcela jistě má. Je jen otázkou, jaké nastavení druhého pilíře je správné.

Druhý pilíř je o zásluhovosti, rozdíly z případných vyplácených důchodů odpovídají výši příjmu po dobu ekonomicky aktivního života. Oproti prvnímu pilíři máte v druhém pilíři svůj vlastní individuální účet a vytváříte si tak rezervy na své stáří.

 

III. pilíř

Třetím pilířem se v rámci penzijního zajištění myslí penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění již nejde sjednat, lze sjednat již jen novější variantu třetího pilíře,  doplňkové penzijní spoření (DPS).  Celý třetí pilíř je čistě dobrovolná záležitost, každý si zde vytváří rezervy zcela dobrovolně, podle svých vlastních možností a podle svých cílů do budoucna.

Penzijní připojištění (PP) vzniklo v České republice v roce 1994. Hlavní výhodou, kvůli které je PP tak oblíbené, jsou státní příspěvky, kterými stát motivuje občany k vytváření rezerv na stáří.  Nevýhodou však byla a je takzvaná garance nezáporného zhodnocení, která neumožňuje penzijním společnost dosahovat vyšších výnosů.

Tuto nevýhodu DPS odstranilo, lidé však mají radši vrabce v hrsti a tak přechod z PP do DPS je velmi nízký.  Jistoty jsou pro spoustu lidí prostě důležité. I když jedinou jistotou v životě je smrt….

IV. pilíř

A pak tu máme i čtvrtý pilíř. Mezi čtvrtý pilíř každý počítá něco jiného, do čtvrtého pilíře se ale dají počítat jakákoli aktiva, která nás zabezpečí na budoucnost. Jedná se tedy o jakoukoli investici, ať už to jsou cenné papíry, podílové fondy, investice do nemovitostí, investice do zlata, komodit a podobně. Počítá se sem ale i investice do vzdělání a do svých dětí.

Oproti předchozím pilířům není čtvrtý pilíř provázaný se státem, i když určité politické riziko je i v této variantě.

 

Pevně věříme, že jste si zase trochu rozšířili obzory a že se nebudete spoléhat jen na první pilíř. Spoléhat pouze na první pilíř není nejrozumnější řešení. O konkrétním řešení je ale vždy dobré se poradit s odborníky.