Postoje, které v AFP ČR považujeme za správné a které prosazujeme:

myšlenky

1)   Pojištění není spoření

Pojištění se má používat výhradně jako nástroj na krytí rizik. Na spoření a investování se mají použít spořící a investiční produkty, které jsou většinou flexibilnější a likvidnější a pro klienta poplatkově příznivější.

 

2)   Poradce nemůže dělat každý

Český zprostředkovatelský (poradenský) trh je založen na takzvaném multilevel marketingu, kde se primárně nehodnotí kvalita práce u klienta, ale kvantita při náboru. Tento systém přitahuje mimo jiné i velké množství lidí, kteří chtějí rychle zbohatnout a to, bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb klientům. Kritéria vstupu do oboru jsou téměř nulová (výuční list, případně maturita). Česká republika je zemí s nejvyšším počtem zprostředkovatelů v poměru k počtu obyvatel. Poradce (zprostředkovatele) tak může dělat téměř každý, a proto je potřeba tuto situaci vyřešit a podstatně změnit kritéria vstupu do oboru, aby obor finančního zprostředkování získal prestiž, jako je tomu v západních zemích.

 

3)   Investice jsou srdcem finančního plánu

Věříme, že investice jsou jediný smysluplný způsob, jak si plnit dlouhodobé finanční cíle, jak se v budoucnu nestát závislým na státním důchodu, resp. jak vzít odpovědnost sám za sebe do vlastních rukou. Věříme, že naší poradenskou činností dokážeme měnit budoucnost našich klientů a naši profesi tímto vnímáme jako poslání.

 

4)   Hypoteční úvěr jako životní rozhodnutí

Hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření je pro většinu obyvatel České republiky milionové rozhodnutí, které dokáže ovlivnit kvalitu života po celý zbytek života. Toto rozhodnutí si zaslouží náležitou odbornou péči, která se klientům častokrát nedostává.

 

spoření5)   Daňové úlevy jako danajský dar

Daňové úlevy v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění (doplňkové penzijní připojištění) motivují občany k rozhodnutím, jako je například spoření v životním pojištění nebo spoření v produktech, které dlouhodobě prohrávají s inflací. Daňové zákony se vyvíjí a mohou měnit, proto je potřeba se na tyto benefity dívat s rozmyslem a větším nadhledem.

 

6)   Vzdělávání je klíčem k úspěchu

Každé vzdělávání a informace, které vedou ke zlepšení situace na finančním trhu a snížení informační asymetrie vnímáme jako chvályhodné a přínosné. Z tohoto důvodu podporujeme vzdělávání našich členů a to jak na akcích a konferencích v České republice, tak i v zahraničí.

 

7)   Jméno poradce jako osobní značka

Na českém poradenském (zprostředkovatelském) trhu se poradci většinou schovávají za svoji servisní organizaci. Každý poradce by však měl propagovat své jméno, svoji osobní značku a své kvalitní služby.