Nacházíme se v čase končící lyžařské sezóny, ve které mnozí dávají přednost zahraničním střediskům. A zanedlouho tu budeme mít léto, kdy naopak rádi cestujeme do teplejších krajin, třeba jen kvůli jistotě počasí. Jak se na takovou cestu připravit a jaké cestovní pojištění vybrat?

 

Především by mělo platit následující: Když cestuji do zahraničí = musím být vždy pojištěn.

Nikdy nespoléhejte jen na tzv. kartičku pojištěnce – Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Ta vám zajistí pouze zcela základní neodkladnou péči, a to pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních. Nikoliv u soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Více o Evropském průkazu zdravotního pojištění se dozvíte na stránkách Evropské komise, kde je jasně uvedeno, že průkaz nenahrazuje cestovní pojištění a nezaručuje ošetření zdarma.

Takže nyní víme, že potřebujeme soukromé cestovní pojištění. Jak ho tedy vybrat a co by mělo obsahovat?

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh

To chrání klienta v případech akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí v zahraničí. Z tohoto pojištění mohou být hrazeny náklady na ambulantní lékařské ošetření, léky a zdravotnický materiál, hospitalizaci, lékařsky neodkladné operace, přeprava nemocného zpět do ČR apod. Vztahuje se i na zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči či horská služba) nebo akutní zubní ošetření.

Nedoporučuji u tohoto pojištění uvažovat o nižších než milionových pojistných částkách. Některé pojišťovny nabízejí i neomezený limit.

Druhým základním kamenem cestovního pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku

Toto připojištění vám pomůže, pokud způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě při běžných činnostech, jako je rekreace, sport atd. Škodu může představovat banální poškození vybavení hotelového pokoje. Mnohem nákladnější však mohou být škody na zdraví. Množící se případy srážky lyžařů a následné vymáhání škod mohou způsobit mnoho starostí. Sečtou-li se všechny náklady, které takovou pojistnou událost provází, i nepatrné zranění může stát několik set tisíc a při vážnějších poraněních, s delší dobou léčení nebo trvalými následky, se můžou částky náhrady škody vyšplhat na miliony korun.

Lidé tato nebezpečí podceňují, čímž se vystavují zbytečnému riziku. Stejně jako u léčebných výloh doporučuji pojistnou částku na odpovědnost 1 mil. Kč a výše.

Doplňková rizika a služby, která mohou být také kryta cestovním pojištěním

Připojištění cestovních zavazadel nebo sportovního vybavení
Pojištění chrání před následky škod na zavazadlech nebo věcech osobní potřeby. Může krýt krádež, loupež či poškození zavazadel, ale i jejich zpoždění při letecké přepravě. Součástí pojištění může být i úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.

Připojištění storna zájezdu
Řeší situace, kdy například z důvodu náhlé nemoci nebudete moci odcestovat. Pokud si např. zaplatíte dopravu, ubytování či rezervujete nějaký poznávací výlet, o velkou část peněz můžete při zrušení cesty přijít. Cestovní kancelář nebo hotel vám může vrátit část z již zaplacených peněz, ale většinou ne vše. A proto existuje toto připojištění.

Připojištění úrazu, trvalých následků nebo smrti
Pojišťovna vám zaplatí v situacích, kdy dojde ke zranění či vážnějším úrazům, které vám způsobí trvalé následky či smrt. Považuji toto připojištění za zbytečné a drahé, pokud máte uvedené situace správně zajištěny jinými produkty – zejména životním pojištěním. To má zpravidla celosvětovou platnost.

Asistenční služby
Připojištění asistenčních služeb bývá v základním rozsahu součástí většiny nabízených produktů. Umožní vám konzultovat v rodném jazyce nenadálé situace. Služba vám může poradit, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které vás ošetří, případně vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. Pomůže zorganizovat potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky.

Připojištění rizikových sportů
Pokud se chytáte v zahraničí provozovat nějakou rizikovou činnost – typicky třeba lyžování ve volném terénu mimo vyznačené trasy, sjíždění divoké řeky apod. – ptejte se na toto připojištění. V základu se totiž pojištění na tyto aktivity nevztahuje a je potřeba se na ně připojistit.

Rada závěrem

Poslední věc, kterou zmíním – v praxi se setkávám s tím, že někteří lidé mají cestovní připojištění např. u své kreditní karty a dále se nepojišťují. Ano, i toto pojištění lze samozřejmě využít. Než se však na takové pojištění spolehnete, pečlivě si prostudujte, na co a v jakém rozsahu se vztahuje. Také nezapomínejte číst pojistné podmínky, které mohou obsahovat různé výluky a omezení nebo vše konzultujte s vaším finančním poradcem.

Vzhledem k ceně cestovního pojištění v řádu desetikorun za den, se být pojištěný, rozhodně vyplatí.

Následky chybějícího pojištění mohou být fatální.

Autor: Ondřej Stejskal