V březnu roku 2015 jsme zveřejnili článek s názvem Finanční poradenství v České republice 2015.

 

Jak se změnil stav pojišťovacích zprostředkovatelů od 27. března 2015, kdy bylo v databázi ČNB 153.500 pojišťovacích zprostředkovatelů (služby v oblasti pojištění) a 26.000 vázaných zástupců (služby v oblasti investic)?

K 9. únoru 2016 je u ČNB registrováno 157.500 pojišťovacích zprostředkovatelů a 26.300 vázaných zástupců. V obou kategoriích je tedy nárůst, u registrovaných vázaných zástupců velmi mírný. U pojišťovacích zprostředkovatelů procentuální nárůst není až tak výrazný, minulý rok bylo nově registrovaných zprostředkovatelů 7.000, za posledních 11 měsíců je nárůst cca 5.800 nových registrovaných zprostředkovatelů. V podstatě se tedy jedná o hodně podobné nárůsty nových zprostředkovatelů.

 

U vázaných zástupců v uvedeném období bylo nově zaregistrováno 5.670, za stejné období jich zaniklo 5.341. Proto je  nárůst téměř nulový. Každopádně se jedná o zajímavou fluktuaci, která má však mírně klesající tendenci.

 

A nyní se pojďme podívat, jak se změnily počty pojišťovacích zprostředkovatelů u jednotlivých společností, opět rozdělených na multilevelové, broker poolové a jednobarevné (pojišťovny a stavební spořitelny).

Počet zaregistrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů k datu 9.2.2016 je vyznačen modře. (Červená data jsou k 27.3.2015.Černá data jsou k 20.1.2014)

Multilevelové společnosti (pouze největší společnosti)

mlmspolecnosti


Broker poolové společnosti (pouze největší společnosti)

poolovespolecnosti

 

Pojišťovny a stavební spořitelny (pouze největší pojišťovny)

pojistovnyastavebnisporitelny
Oblast MLM je tedy dle registrů ČNB klesá i v roce 2015, sektor broker poolu je stagnující až velmi mírně rostoucí. Pojišťovny a stavební spořitelny jsou na lehkém ústupu. Z pohledu počtu pojišťovacích zprostředkovatelů se tedy na pojišťovacím trhu nic významného neudálo a vše jede v zaběhnutých kolejích.