V minulém týdnu proběhla v médiích informace o zneplatnění smlouvy investičního životního pojištění (IŽP) finančním arbitrem. Toto konkrétní pojištění bylo sjednáno pod Českou pojišťovnou, a.s. (ČP) a ač ta se brání prohlášením, že se rozhodnutí týká jen této jedné pojistné smlouvy, tak se domnívám, že může mít toto rozhodnutí až precedentní dopady.
Rozhodnutí finančního arbitra je založeno na netransparentnosti poplatků u této produktové řady IŽP od ČP (smlouva PROFI Invest). Bohužel netransparentní poplatková politika byla i u nemálo dalších produktů této pojišťovny (Dynamik, Dynamik plus, Diamant a 4life) a tato skutečnost může mít obrovské následky.
Primárně je ovšem třeba říci, že od finančního arbitra odešly obě strany (klient i pojišťovna) bez mimosoudní dohody a tedy tato záležitost bude mít ještě soudní dohru, která se může pochopitelně protáhnout a rozhodnutí arbitra případně i změnit.
Nicméně, to co hrozí, pokud by soudy potvrdili rozhodnutí finančního arbitra, je zneplatnění desítek, možná stovek tisíc smluv, které byly u ČP, jakožto největší tuzemské pojišťovny, uzavřeny. A zneplatnění by znamenalo, že bude ČP povinna vracet zaplacené pojistné klientům a to mohou být mnohamilionové částky, které by měly neblahý vliv i na takto velkou pojišťovnu.
Další dopad může postihnout finančně-poradenské společnosti, které uzavíraly tyto smlouvy, které by mohly být rozhodnutím postiženy – pokud by byly prohlášeny za neplatné (tedy zanikly by k počátku), tak by dost vážně hrozilo i to, že by tyto společnosti musely vracet vyplacenou provizi a to jsou skutečně nemalé finance (u IŽP od ČP se vyplácely jedny z největších provizí), které by mohly mít až fatální důsledky (pro nejednu finančně-poradenskou společnost).

Černý petr však může zůstat i klientovi, případně všem klientům. V případ prohry totiž může být klientovi uložena povinnost uhradit náklady soudního řízení.
Jak situace bude probíhat a jak nakonec dopadne, budeme pochopitelně bedlivě sledovat, jelikož se jedná o případ největšího zpochybnění platnosti pojistných smluv v historii pojišťovnictví v ČR.

Autor: Robert Stejkora (Experti na finance), člen Rady AFP ČR