Co je vlastně to slavné a neslavné finanční poradenství? Je vůbec nějaká definice finančního poradenství a plánování? Pod pojmem finanční poradenství nebo finanční plánování si každý představí něco jiného.

Mezi představami dotazovaných lidí zazněly tyto představy. (Seřazeno zcela náhodně)

  •  Mladý floutek, který se mi snaží prodat životní pojištění a slibuje mi hory doly.
  •  Představuji si  svou životní zkušenost v MLM struktuře velké poradenské společnosti.
  •  Představuji si  pojišťovacího poradce, který mi někdy v minulosti  nabízel „finanční poradenství“.
  •  Představuji si pod tímto pojmem služby bankovního poradce ve své oblíbené bance.
  •  Představuji si  služby svého finančního poradce.

 

Každý si tedy bude představovat něco jiného. Většinou to bude spojené s obchodníkem, který vám nabízí nějaký finanční produkt.

Jak tedy ale správně definovat termín finanční poradenství, finanční plánování?

Finanční poradenství a plánování  je zodpovědný přístup ke  svým penězům, ke své současnosti, ale hlavně k sobě samému, ke svému okolí a ke své budoucnosti. Spočívá v tom, že si definuji své cíle, kterých chci dosáhnout a dělám pro to vše, co je v mých reálných možnostech.

Jestli je klientovi poskytována služba finančního poradenství a plánování, nezáleží jen na poradci. Troufáme si říct, že ve větší míře záleží i na samotném klientovi, jestli chce se svými penězi pracovat dlouhodobě a vidí dále než do příští výplaty nebo jestli se jedná o klienta, kterému je vše jedno a který nic neřeší.

Pokud není klient zodpovědný k sám sobě a ke svému nejbližšímu okolí, nepředpokládám, že ho k tomu někdo zmotivuje. Poradce jen může dávat klientovi impulsy a náměty k zamyšlení a klient pak díky tomu vidí věci i z jiné strany než jen z té své bezstarostné strany.

Můžete jednat s největším profesionálem na finanční poradenství, ale pokud vy sami budete poptávat jen konkrétní produkt, nedá se říct, že dostáváte službu finančního poradenství. Dostanete „jen“ vysoce odborné řešení své situace a poradce vám to nastaví tak, aby to co nejvíce odpovídalo i vašim potřebám v budoucnu.  A to hlavně díky zkušenostem poradce.

Aby to však bylo perfektní a byla poskytována služba finančního poradenství, je důležitý odpovědný přístup jak na straně poradce, tak i na straně klienta. Jen tak se dá dobrat k finančnímu poradenství vysoké kvality.