paragrafVzhledem k velkému množství emailů a telefonických dotazů aktualizujeme náš lednový článek.

 

Jak jsme již dříve upozorňovali, k 1.dubnu nedošlo u této daně k žádné změně.

Poplatníka daně stále určuje Předpis č. 340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, konkrétně hned první paragraf:

Poplatník daně

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

a)převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,

b)nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci.

Poplatníkem daně je tedy stále prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě jinak.

 

Sazbu daně určuje paragraf 26:

Sazba daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

Daň se tedy platí ve výši 4 % za základu daně. Základ daně je rovněž popsán ve výše zmíněném Předpisu č.340/2013. Pro zjednodušení, ve většině případů je základ daně roven kupní ceně.

 

Připravená novela k 31.3.2016 zatím prošla pouze prvním čtením a její osud je velmi nejistý. Odkaz na legislativní proces je zde. Novela má před sebou ještě pořádně dlouhou cestu.

 

 

Přihlásit se k odběru nových článků