paragrafInternetem kolují různé fámy ohledně změn v dani z nabytí nemovitých věcí, a tak si dnes pojďme uvést na pravou míru znění zákona.

Poplatníka daně určuje Předpis č. 340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, konkrétně hned první paragraf:

Poplatník daně

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

a)převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,

b)nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci.

Poplatníkem daně je tedy stále prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě jinak.

 

Sazbu daně určuje paragraf 26:

Sazba daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

Daň se tedy platí ve výši 4 % za základu daně. Základ daně je rovněž popsán ve výše zmíněném Předpisu č.340/2013. Pro zjednodušení, ve většině případů je základ daně roven kupní ceně.

 

A teď k připravovaným změnám, kvůli kterým na internetu kolují různé fámy.  V Poslanecké sněmovně je ve frontě na schválení připraven zákon, který by měl přinést změnu v tom, že poplatníkem této daně bude kupující. Jelikož však k datu 21. ledna tento zákon nedošel ani do prvního čtení, nelze předpokládat, kdy a jestli vůbec někdy tato změna vejde v platnost.

Zatím je tedy vše jako dříve, poplatníkem daně je prodávající.

 

Přihlásit se k odběru nových článků