V polovině února 2018 proběhly médii zprávy o zneplatnění smluv investičního životního pojištění (IŽP), konkrétně se jednalo o smlouvy od České pojišťovny, a.s. a AXA pojišťovny, a.s. a nyní v médiích běží zpráva o zneplatnění další pojistky – tentokráte pojištění FLEXI od Pojišťovny České spořitelny, a.s. (PČS). Nicméně to zásadní je, že v tomto případě zneplatnil pojistku přímo soud, nikoliv finanční arbitr jako v předchozích případech.

Vzhledem k odůvodnění rozsudku se může jednat o precedentní záležitost – soud poukazoval, mimo jiné, na nedostatečné informování o poplatcích spojených s touto pojistnou smlouvou. Pojišťovna se tomu brání tvrzením, že rozsudek se týká pouze této jedné konkrétní smlouvy a rozhodně nelze aplikovat na všechny její pojistky paušálně.

A teď to zásadní – poplatky, které byly jednou z nejzásadnějších částí odůvodnění rozsudku, jsou u tohoto typu smluv nastaveny velmi obdobně či stejně a pokud bylo rozhodnuto o zneplatnění jedné smlouvy, potom je možné rozsudek použít i pro další případy a ve chvíli, kdy je toto rozhodnutí posvěceno soudem a nikoliv „jen“ finančním arbitrem, tak má o to větší váhu.

Důležité ovšem je, jak bude tento rozsudek v budoucnu použit (pokud vůbec). Pokud to bude za účelem poukázání na nesmyslně vysoké poplatky, které klientovi více vzaly, než jaký byl přínos smlouvy samotné, tak budiž. Ale pokud se jej chytí právní kanceláře za vidinou snadného a velkého zisku, pak je to špatně.

Kdo je na vině?

Je potřeba také brát v potaz kdo je skutečným viníkem. Pojišťovny, které poplatky aplikovaly? Nebo poradci, kteří takové produkty prodávali, jelikož za ně měli tučnou provizi? Určení skutečného viníka není vůbec snadné a mohlo by to mít dalekosáhlé následky na celý trh. Proto by se mělo postupovat velmi opatrně (nejen s vidinou zisku pro zastupující advokáty).

V případě tohoto konkrétního případu se navíc ještě jedná o pojistku sjednanou nechvalně proslulým finančním „poradcem“ Lukášem Štorkem, kterému byla v minulosti udělena pokuta od ČNB ve výši 6 000 000,- za jeho velmi pochybnou činnost. A toto je i důvod, proč se PČS rozhodla neodvolávat se a rozsudek přijala (tedy alespoň dle vyjádření ze strany této pojišťovny). Toto tedy nahrává tomu svalit vinu na poradce.

Co bude dál?

Jak se budou tyto kauzy dále vyvíjet, na to si musíme počkat. Momentálně míří k soudu rozhodnutí finančního arbitra v případě IŽP od České pojišťovny, a.s. a od AXA pojišťovny, a.s., jelikož v těchto případech rozhodnutí arbitra pojišťovny nepřijaly a zde by se mohlo více ukázat kam by mohly rozhodnutí soudů směřovat (protože jedna vlaštovka jaro nedělá…)

AFP ČR bude každopádně tyto i případné budoucí kauzy sledovat a následně o jejich vývoji i informovat.

Autor: Robert Stejkora