Tisková zpráva – 4. konference AFP ČR

Tisková zpráva – 4. konference AFP ČR

Výroční konference Asociace finančních poradců České republiky Dne 31. března 2017 v pátek se uskuteční v hotelu Populus v Praze již 4. výroční konference Asociace finančních poradců České republiky. Nejen vzhledem k množství regulací, které finanční trh přinesl v uplynulém roce, se nabízela celá řada témat. Účastníci se nakonec mohou těšit například na ekonomický výhled Štěpána Křečka, dlouhodobé investování…

Tisková zpráva – AFPČR požaduje fungující ochranu spotřebitelů v oblasti pojištění.

Asociace finančních poradců České republiky, spolek  požaduje fungující ochranu spotřebitelů v oblasti pojištění. Asociace finančních poradců České republiky (dále jen AFPČR) navrhuje zákonodárcům České republiky jednoduchou a účinnou regulaci distribuce produktů živnotního pojištění, která zamezí poškozování klientů. Řešení spočívá v přenesení odpovědnosti na pojišťovny, v dodržování odborné péče pojišťovacích zprostředkovatelů a dále v předejití poškození klientů. Díky tomu…

Tisková zpráva – vznik Asociace

Asociace finančních poradců České republiky, spolek  vzniká za jednoznačným účelem. Rozhodli jsme se reagovat na zejména v poslední době nový prvek, který se objevuje na českém finančním trhu, a to je neustálá degradace práce finančního poradce. Různé subjekty, převážně soukromé, využívají současného stavu k cílené propagaci a útokům na finančně-poradenský trh jako celek. Jakkoliv cítíme, že je…