Rozhovor s Liborem Barešem

Dnes vám přinášíme rozhovor s Liborem Barešem, finančním poradcem z Prahy, který je zároveň spolumajitelem poradenské společnost VALfin ČR, s.r.o. Libore, jak dlouho už pracujete ve financích? Během studií na ČVUT v Praze jsem si vyzkoušel obchodovat na burze a založil si vlastní účet pro obchodování. Začalo mne to bavit a hodiny jsem trávil za…

Limity u povinného ručení

Každý máme své limity, které  se občas snažíme překonat. U povinného ručení jsou limity, které se týkají maximálního pojistného plnění, které pojišťovna v případě újmy na zdraví či škody na věci vyplatí. Tyto limity není radno překonávat. Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se primárně řídí zákonem číslo 168/1999 Sbírky. Když se podíváme do tohoto…

Smích a pláč pojišťoven

V poslední době při diskuzích  o regulaci v oblasti pojišťovacích služeb  zaznívají stesky pojišťoven, že pojišťovny jsou chudáčci, kteří defacto nemůžou nic dělat, ale že zákonná regulace nemá smysl, že by se mělo jít cestou samoregulace. Což si samozřejmě protiřečí. Pojišťovny mají ze subjektů na finančním trhu největší sílu prosadit změny v legislativě tak, aby byl klient ochráněn…

Riziko nízkých úrokových sazeb

V současné době jsou úrokové sazby u hypoték proklatě nízko a stále ještě klesají. Nízké úrokové sazby však s sebou nesou riziko, které klienti a zprostředkovatelé moc nevnímají.  Tím rizikem je růst úrokových sazeb v budoucnu. Pro klienta je vždy přínosné, když má správně nastavenou hypotéku a úrokovou sazbu má co nejnižší, ovšem bez podmínek doplňkových produktů (pojištění,…

Rozhovor s Lukášem Paldusem

Dnes vám představujeme finančního poradce, který “operuje” převážně v severních Čechách.   Lukáši, jak dlouho už pracujete ve financích? Ve financích působím již od roku 2006, kdy jsem začal pracovat jako telefonní bankéř v Komerční bance.   Proč jste se rozhodl pracovat ve financích? Studoval jsem VŠE, tak mi přišlo rozumné k teorii přidat i praxi.  …

Proč podporujeme zrušení daňových úlev u životního pojištění? – část I.

Daňový odpis ve výši 12.000,- Kč dle paragrafu 15, odstavce 6, Zákona o dani z příjmu, který si může uplatnit  pojistník při splnění podmínek daných zákonem V tomto článku si dovolíme vysvětlit, proč jsme pro omezení nebo dokonce pro úplné zrušení daňových úlev, které se týkají životního pojištění, v souvislosti s návrhem, které vydalo ministerstvo financí. Někteří lidé…

Životní pojištění a daňové úlevy

Ministerstvo financí zveřejnilo zajímavý návrh, ve kterém chce v rámci novely zákona o daních z příjmu omezit možnost odpisů na investiční životní pojištění. Dle tohoto návrhu by tak bylo možné odepisovat z daní jen peníze zaplacené na krytí pojistných rizik a ne peníze, které jdou na investování. Cílem je zamezit zneužívání současné právní úpravy Zákona o dani z příjmů,…

Pilíře aneb zajištění na stáří

Není snad v naší zemi nikdo, kdo by v souvislosti se zajištěním na stáří neslyšel o takzvaných pilířích. První pilíř, druhý pilíř, třetí pilíř, někdy i čtvrtý pilíř. Čert aby se v tom vyznal. Jak to tedy s těmi pilířemi je? I.pilíř Prvním pilířem se myslí povinný státní systém zabezpečení, ze kterého se vyplácí starobní, invalidní, vdovské a sirotční…

Hon na finanční poradce

V poslední době média pořádají hon na „finanční poradce“. Za účelem dosažení čtenosti se novináři neostýchají nazvat finančním poradcem každého, kdo má za sebou alespoň jedno úvodní školení o financích a udrží moč a tužku. Domníváme se , že věci by se měly nazývat pravými jmény a zároveň by měli novináři dodržovat určitou úroveň odbornosti, která…

Pravda o daňových úlevách – životní pojištění

Zákon o dani z příjmu říká, že každý daňový poplatník (fyzická osoba) si může od základu daně odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období při splnění určitých podmínek částku ve výši maximálně 12.000,- Kč. Je tato daňová úleva zajímavá? Odpověď najdete v následujícím textu.   Daňové úlevy ohledně životního pojištění  jsou platná od 1.1.2001, kdy vstoupila v platnost…