stopkabezprijmovePoslaneckou sněmovnou prošla novela Zákona o spotřebitelském úvěru. Novela přináší několik změn. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne novela v druhé polovině letošního roku platit.

S vysokou pravděpodobností tak dojde ke zrušení bezpříjmových hypoték, neboť v novele je uvedeno, že věřitel musí řádně prověřit příjmy dlužníka, že je schopen dostát svým závazkům. A to jaksi nejde řádně udělat, pokud se doloží čestné prohlášení o příjmech. Bezpříjmová hypotéka by mohla být v budoucnu brána jako nedostatečné prověření schopnosti klienta řádně splácet závazek.

Vzhledem k sankcím, které jsou při porušení této povinnosti, všechny banky zřejmě dojdou k závěru, že se jim bezpříjmová hypotéka nevyplatí, neboť dlužník je pak bance při nedostatečném prověření příjmů dlužníka povinen vrátit jen aktuálně dlužnou částku a navíc ne najednou, ale ve splátkách, na kterých se spolu dohodnou. A když se nedohodnou, bude o případu rozhodovat soud. O úrocích a poplatcích si pak může banka nechat jen zdát.

A takový obchod banky dělat nebudou.

I takový dopad tedy zřejmě bude mít novela Zákona o spotřebitelském úvěru, pokud bude tato novela platná a účinná.

 

Přihlásit se k odběru nových článků