Asociace finančních poradců České republiky byla založena na konci roku 2013 a za relativně krátkou dobu si stihla připsat dvě televizní účasti, které pomáhají realizovat její cíle.

Cíle, kterých chce AFP ČR dosáhnout, jsou tyto:
1) vytvoření skupiny profesionálních finančních poradců
2) dostatek relevantních informací na webu afpcr.cz
3) budování jména nezávislých profesionálů v médiích
4) propagace vzdělávání mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti
5) prosazování legislativních změn
   a) zrušení daňových úlev na životní pojištění pro fyzické osoby, zachování daňových úlev na PP a DPS
   b) zrušení daňových úlev u životního pojištění pro zaměstnavatele, zachování daňových úlev na PP a DPS
   c) regulace v oblasti zprostředkování hypotečních úvěrů
   d) omezení distribuce spořících pojistek
   e) Úprava kritérií pro vstup do oboru
6) opravdová kultivace finančního trhu a finančních služeb v České republice

Všechny tyto cíle směřují ke kultivaci služeb v oblasti financí, ke zviditelnění profesionálních finančních poradců a k vylepšení jména profese finančních poradců a zprostředkovatelů.
Pokud i vy jste finanční poradce a nepracujete ve společnosti, která patří systémově mezi MLM (Partners, OVB, ZFP, Broker Consulting, Fincentrum,Swiss Life Selected a podobně), můžete rozšířit naše řady, za předpokladu, že splníte všechny požadavky, které klademe na naše členy.

Člen AFP ČR musí splňovat následující podmínky:
• a) minimálně prokazatelná tříletá praxe (tříletá registrace u ČNB)
• b) nezávislost člena (člen nesmí pracovat v MLM finančně-poradenské společnosti , člen musí mít dostatečně široké portfolio finančních institucí s nimiž spolupracuje – posuzuje Rada společnosti)
• c) absolvování odborné zkoušky u AFPČR
• d) trestní a morální bezúhonnost (Čestné prohlášení)
• e) etický přístup k profesi finančního poradce, posuzuje se při odborné zkoušce
• f) věk 24 let a více

Registrace nového člena

Hlavní přínosy pro poradce, kteří se stanou členy, jsou tyto:
1) Možnost měnit vnímání finančněporadenského trhu
2) Možnost poradit se s kýmkoli z AFP ČR
3) Propagace AFP ČR a jejich členů
4) Budování dobrého jména členů AFP ČR
5) Společná setkávání zaměřená na vzdělávání a výměnu zkušeností

A teď již k naší účasti v televizi. Václav Svoboda s Arturem Petržilkou byli pozváni do pořadu Máte slovo na téma „Budete v důchodu žebráci?“ Prostředí v pořadu bylo jako vždy bouřlivé, argumenty některých účastníků byly velmi smutné, třeba vzhledem k členství v odborné důchodové komisi.

Máte slovo

A jelikož Arturovi Petržilkovi vystupování v televizi šlo, vyslali jsme ho i do pořadu Ranní studio na ČT 24, kde se probíralo téma kreditní karty.

ČT 24

Tentokrát šlo o velmi příjemné povídání u ranní kávy.
Těšíme se na další pozvání do televize, na jakékoli finanční téma. A zároveň věříme, že někteří kvalitní poradci rádi rozšíří naše řady členů AFP ČR. Pojďte s námi měnit vnímání finančního poradenství, pojďte si budovat vaše dobré jméno na finančním trhu.

Registrace nového člena