Tisková zpráva – vznik Asociace

Asociace finančních poradců České republiky, spolek  vzniká za jednoznačným účelem. Rozhodli jsme se reagovat na zejména v poslední době nový prvek, který se objevuje na českém finančním trhu, a to je neustálá degradace práce finančního poradce. Různé subjekty, převážně soukromé, využívají současného stavu k cílené propagaci a útokům na finančně-poradenský trh jako celek. Jakkoliv cítíme, že je…