Setkání členů AFP ČR – Pardubice 19.9.2014

Dobrý den všem,   na 19.září 2014 jsme připravili historicky první setkání členů Asociace finančních poradců České republiky. Vzhledem k tomu, že jsme Asociace velmi otevřená veřejnosti, rozhodli jsme se, že umožníme přístup na setkání i nečlenům AFP ČR. Počet těchto míst je však omezen, míst pro nečleny je maximálně 30. Pokud se chcete setkání…

Pojistné podvody na denním odškodném úrazového pojištění

V souvislosti se zveřejněním záznamu ze schůzky s pojišťovacím zprostředkovatelem z nejmenované společnosti, který byl publikován na webu milionovapraxe.cz (článek vyšel pod názvem Tunel na pojišťovny), vám přinášíme pohled z „druhé strany“. Jaké důsledky může mít takové jednání pro klienta a jeho „poradce“? Na úvod je třeba uvést, že pojištění denního odškodného pro případ úrazu není to nejdůležitější,…

Školy ve finančním poradenství

Video v dnešním článku obsahuje rozhovor na téma „ Školy ve finančním poradenství“. Stejně tak jako v běžném životě nejprve navštěvujete základní školu, pak střední školu a nakonec můžete studovat i na vysoké škole, tak i ve financích, finančním zprostředkování a poradenství to je podobné. Můžete mít teoretické znalosti z VŠE, VŠFS nebo z jiných vysokých škol ekonomického zaměření,…

Rozhovor s Vláďou Švorbou

Dnes vám přinášíme další rozhovor, tentokrát s prezidentem AFPČR Vláďou Švorbou, který působí hlavně v Praze.   Vláďo, jak dlouho už pracujete ve financích? Ve financích pracuji od února 2008, kdy jsem nastoupil do zaškolovacího cyklu jedné velké zprostředkovatelské společnosti. Předtím jsem nějaký čas pracoval v jedné realitní kanceláři. Reality a finance jdou dohromady, oba dva…

Proč podporujeme zrušení daňových úlev u životního pojištění? – část II.

Osvobození od daně z příjmu částky ve výši 30.000,- Kč zaplacenou zaměstnavatelem zaměstnanci dle paragrafu 6, odstavce 9, písmeno p, bod 3, Zákona o dani z příjmu I. část si můžete přečíst zde. V tomto článku si dovolíme vysvětlit, proč jsme pro omezení nebo dokonce pro úplné zrušení daňových úlev, které se týkají životního pojištění, v souvislosti s návrhem, které…

Rozhovor s Liborem Barešem

Dnes vám přinášíme rozhovor s Liborem Barešem, finančním poradcem z Prahy, který je zároveň spolumajitelem poradenské společnost VALfin ČR, s.r.o. Libore, jak dlouho už pracujete ve financích? Během studií na ČVUT v Praze jsem si vyzkoušel obchodovat na burze a založil si vlastní účet pro obchodování. Začalo mne to bavit a hodiny jsem trávil za…

Limity u povinného ručení

Každý máme své limity, které  se občas snažíme překonat. U povinného ručení jsou limity, které se týkají maximálního pojistného plnění, které pojišťovna v případě újmy na zdraví či škody na věci vyplatí. Tyto limity není radno překonávat. Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se primárně řídí zákonem číslo 168/1999 Sbírky. Když se podíváme do tohoto…

Smích a pláč pojišťoven

V poslední době při diskuzích  o regulaci v oblasti pojišťovacích služeb  zaznívají stesky pojišťoven, že pojišťovny jsou chudáčci, kteří defacto nemůžou nic dělat, ale že zákonná regulace nemá smysl, že by se mělo jít cestou samoregulace. Což si samozřejmě protiřečí. Pojišťovny mají ze subjektů na finančním trhu největší sílu prosadit změny v legislativě tak, aby byl klient ochráněn…

Riziko nízkých úrokových sazeb

V současné době jsou úrokové sazby u hypoték proklatě nízko a stále ještě klesají. Nízké úrokové sazby však s sebou nesou riziko, které klienti a zprostředkovatelé moc nevnímají.  Tím rizikem je růst úrokových sazeb v budoucnu. Pro klienta je vždy přínosné, když má správně nastavenou hypotéku a úrokovou sazbu má co nejnižší, ovšem bez podmínek doplňkových produktů (pojištění,…

Rozhovor s Lukášem Paldusem

Dnes vám představujeme finančního poradce, který „operuje“ převážně v severních Čechách.   Lukáši, jak dlouho už pracujete ve financích? Ve financích působím již od roku 2006, kdy jsem začal pracovat jako telefonní bankéř v Komerční bance.   Proč jste se rozhodl pracovat ve financích? Studoval jsem VŠE, tak mi přišlo rozumné k teorii přidat i praxi.  …